Slår alarm om store hull i mobildekningen

Manglende mobildekning langs flere veier i Finnmark utgjør fare for liv og helse, mener lokalpolitikerne. Regjeringen svarer at fylket og mobilselskapene må ordne opp.

Havøysundveien

DÅRLIG DEKNING: Langs riksvei 889 til Havøysund er det bare flekkvis mobildekning. På flere andre strekninger i Varanger, på Nordkapp og på Nordkyn har de veifarende samme problem.

Foto: Trond Magne Henriksen / Finnmark fylkeskommune

– Vi har jo hatt ulykker der det bare var flaks at det kom andre folk forbi og kunne varsle, sier ordfører i Måsøy kommune, Gudleif Kristiansen.

På fylkesvei 889 fra Snefjord til Havøysund, en strekning på 38 kilometer, er det kun små stykker der det er mobildekning. Ifølge ordføreren er det også deler av strekningen der man heller ikke kommer ut med satellitt-telefon. Uholdbart, mener Kristiansen.

– Mobildekningen har noe med sikkerhet å gjøre. Sikkerhet for veifarende og folk som bor lokalt. Det burde være et krav at der det er vei, skal det også være dekning på mobilen.

Får støtte i rapport

På et møte i Havøysund denne uka ble manglende mobilnett på Havøysundveien tatt opp. Ordføreren får støtte fra Finnmark fylkeskommune. Hovedutvalgsleder for samferdsel, Geir Ove Bakken, sier problemet gjelder mange steder over hele fylket.

– Vi har svært mange strekninger som kunne vært listet opp, sier Bakken.

En rapport som er utarbeidet av Statens vegvesen viser at en rekke strekninger på Varangerhalvøya, Nordkapp og Nordkyn mangler dekning. Det skal være radiosendere og satellittelefoner hos entreprenør på alle strekninger, ifølge rapporten.

Den konkluderer med at det er generelt for dårlig mobildekning på flere veistrekninger og at det kan innebære risiko for liv og helse i gitte situasjoner. Fylkeskommunen har forsøkt å få svar fra departementet flere ganger – uten hell, ifølge Bakken.

– Regjeringen må ta ansvar, og det må større bevilgninger til for å få en mobildekning som er forsvarlig langs fylkesveiene, sier han.

– Ta det med mobilselskapene

Gudleif Kristiansen

Ordfører Gudleif Kristiansen mener Samferdselsdepartementet må ta obben med å bedre mobildekninga.

Foto: Måsøy kommune

Statssekretær i samferdselsdepartementet, Reynir Johannesson, skriver i en epost til NRK at fylkeskommunen som eier veien bør ta kontakt med mobilselskapene for å finne løsninger:

«Elektronisk kommunikasjonsbransje investerer for rundt 8 milliarder i året, så det er der de store beløpene til mobil og bredbånd ligger», skriver Johannesson.

«Noe går over statsbudsjettet, så fylkeskommunen kan også søke Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om støtte til egne prosjekt.»

Ordfører Gudleif Kristiansen kan ikke slå seg til ro med at det er et fylkeskommunalt ansvar:

– Det er Samferdselsdepartementet som må ta tak i dette. Det er de som sitter med løsningen.