Hopp til innhold

Slapp ut 3700 kilo kongekrabbe

Det er ikke lov å fiske etter kongekrabbe før 5. september. Likevel har Fiskeridirektoratet beslaglagt nær 30 krabbeteiner i Finnmark.

Beslagla krabbeteiner

Mange ulovlige teiner er avdekket under direktoratets kontroll.

Foto: Fiskeridirektoratet

Ton Ola Rudi

Ton Ola Rudi understreker at teiner som er ute på denne tiden står ulovlig.

Foto: Robert Lundgren / NRK

Fiskeridirektoratet har de siste dagene vært ute i Varanger og Porsangerfjorden i Finnmark for å se etter krabbeteiner.

En teine er et bur som krabben lokkes inn i ved å plassere agn i det. Nå er det utenfor sesong, og det er derfor ikke lov å fiske etter kongekrabbe.

Likevel har direktoratets folk gjort mange funn av krabbeteiner.

– Disse står ute ulovlig. Tirsdag ble det dratt opp 12 teiner i Varanger. Her slapp vi ut cirka 2,5 tonn kongekrabber. I Porsanger ble det dratt opp 15-16 teiner og sluppet ut 1200 kilo med krabbe, forteller Ton-Ola Rudi i Fiskeridirektoratet til NRK.

Han antar at det kan bli flere funn i tiden som kommer.

Sjekker bakgrunnen

Mellom 24. august og 4. september er fisket etter kongekrabbe stengt i den kvoteregulerte sonen. 5. september starter en ny sesong for krabbefiske, og direktoratet vil i forkant av denne datoen undersøke at ikke folk setter teinene ut for tidlig.

Teinene som direktoratet har funnet de siste dagene er nå beslaglagt.

Nå undersøker de hva som er grunnen til at teinene sikke er hentet inn før sesongens slutt.

– Vi må sjekke bakgrunnen for at det står teiner. Det kan for eksempel være at folk er blitt syke og derfor ikke har hatt mulighet til å hente dem inn, sier Rudi.

Beslagla krabbeteiner

Her har direktoratets folk funnet en ny, ulovlig krabbeteine.

Foto: Fiskeridirektoratet

– God sesong

Nettavisen iFinnmark omtalte saken først.

Regiondirektør, Hermod Larsen, opplyser at krabbesesongen fram til 23. august har vært veldig bra.

– Det ble tatt i fjorårets sesong 1.300 tonn med hankrabber. Så det var en overregulering på 200 tonn. Så fra 4. september er det en ny sesong. Da blir det nye kvoter, som vil gjelde i fem måneder, forteller han til iFinnmark.

Nå som sesongen er lukket gjennomfører Havforskningsinstituttet et forskningstokt i områdene. Dette skal gi et grunnlag blant annet til fremtidige kvoteanbefalinger.