Slakter kutt i brannordning

Formannskapet i Vadsø gikk i går inn for en ny brannordning med færre fast ansatte. Dette vil gi et mye dårligere tilbud samtidig som ingen penger spares, mener Fagforbundet.

 - De sparer ikke noe på dette. De 2 millionene de håper å spare blir spist opp av tillegsutgifter fordi noen av brannvesenets oppgaver vil bli overført til private, sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Vadsø, Tormod Holko.

Hør saken: Nedskjæringer i Vadsø

Det opprinnelige forslaget til rådmannen innebærer å gå ned fra 10 fast ansatte med deltidsmannskap på 10 personer til 4 fast ansatte med deltidsstyrke på 16 personer.

Men dette ble senere fjernet, slik at det nå ikke er foreslått et bestemt antall fast- og deltidsansatte. Uansett innebærer den nye brannordningen å redusere antall fast ansatte.

Minimumsløsning

- Forslaget mitt er en minimumsløsning. Det kan bli aktuelt å finne fram til en mellomløsning, men det er noe vi må diskutere, sier rådmann Jens Betsi.

Dersom bystyret er enig i formannskapets vedtak, blir det en ny brannordning fra første juli neste år.