Skyttere er positive til ny skytebane

Skyttermiljøet i Tromsø er fornøyd med kommunens planer om nytt anlegg i Kjoselvdalen i Tønsvika. Tirsdag behandles saken i formannskapet.

Skytebanen i Tromsdalen

Skytebanen i Tromsdalen er historie. Nå planlegges nytt anlegg i Kjoselvdalen.

Foto: NRK

– Det er veldig bra at det kan bli tverrpolitisk enighet om et anlegg i Kjoselvdalen, slik at vi får til et samlet skyttermiljø. Det sier Kurt Kaspersen som er leder for skytebaneutvalget i Tromsø jeger og fisk.

Han håper den 30 år gamle konflikten rundt skytebanen endelig kan legges bort for godt. All skyting i Tromsdalen ble stanset 1. september etter et hastevedtak i juli av daværende byråd.

Kurt Kaspersen

Kurt Kaspersen er leder for skytebaneutvalget i Tromsø jeger og fisk.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Tromsdalen har vokst, og skytebanen ligger ikke optimalt til, så en nytt anlegg i Kjoselvdalen vil være en kjærkomment tilvekst til skyttermiljøet i Tromsø.

I administrasjonens forlag til vedtak heter det at «planforslaget på en tilfredsstillende måte viser hvordan alle de kryssende hensyn som gjør seg gjeldende ved etablering/utvidelse av skytebanen kan ivaretas».

Den nye skytebanen vil få en 200 meters riflebane, en hundremetersbane, pistol- og skeetbaner.

– Kommunen flytter konflikten

Planene om utvidelse og modernisering av skytebanen i Kjoselvdalen er møtt med kraftige protester, og motstanderne gir seg ikke.

– Jeg lurer på om Tromsø kommune forstår at de bare flytter konflikten fra sør i Tromsdalen til nord i Tromsdalen, sier Marit Lilland til NRK.

Hun er leder i "Interessegruppen mot utvidet skytebane i Kjoselvdalen" som består av grunneiere, beboere og nå også Huseiernes Landsforbund, som har en av sine advokater på saken.

– Nå må vi prøve å påvirke politikerne til å gå imot forslaget, sier Lilland som forteller at hun ikke tror på at de planlagte støyvollene nedfor banen vil føre til minimale støyproblemer for beboerne.

Vil ha planen ut på høring

Striden rundt skytebanen i Tromsdalen har eksistert siden 1980-tallet, da kommunen for første gang vedtok å flytte banen fra Tromsdalen.

Kommunen har vurdert flere områder for ny skytebane. Administrasjonen har nå landet på Kjoselvdalen, selv om det også fra det holdes innrømmes at skytingen kan være til sjenanse for naboer. Det legges opp til omfattende sikkerhets- og støytiltak, og at det da vil bli levelig for beboerne i området.

Administrasjonen foreslår at planene for skytebanen sendes ut på offentlig høring i seks uker.