Skyhøyt krav fra advokatene i tunnelkrangelen

Statens vegvesen og den spanske entreprenøren krangler om flere hundre millioner kroner. I tillegg legger advokatene nå inn millionkrav.

Sørkjosfjellet

Arbeidet i Sørkjostunnelen ble stoppet da OSSA fikk sparken. De mener oppsigelsen har gitt dem økonomiske tap, blant annet på grunn av omdømmetap.

Foto: Marius Staulen / Statens vegvesen

Rettssaken som ble avsluttet onsdag ettermiddag handler om mye penger. I alle retninger.

Striden står om Statens vegvesen hadde grunnlag til å si opp kontrakten med det spanske selskapet OSSA, som hadde fått anbudet om bygging av ny tunnel på E6 gjennom fjellet i Sørkjosen.

OSSA krever ei erstatning på 385 millioner kroner, mens vegvesenet har et motkrav på 85 millioner kroner mot OSSA. Begge parter hadde flere advokater i retten i Tromsø.

De krever nå til sammen 15 millioner kroner, i såkalt salær, for jobben de har gjort.

– Dette er et av de høyeste salærkravene som er meldt inn til Nord-Troms tingrett, forteller Unni Sandbukt, embetsleder for Nord-Troms tingrett.

Flere utgifter

Bjørn Arne Holmen

Dommer i Nord-Troms tingrett, Bjørn Andre Holmen, forteller at det endelige kravet ikke er klart ennå.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Men saken har også krevd sitt. Advokatene i saken har brukt mye tid til forberedelser, til en timelønn på flere tusen kroner.

– Advokatene som la inn krav har fått en uke ekstra for å kunne supplere med eventuelle flere krav, sier tingrettsdommer Bjørn Andre Holmen til NRK Troms.

I tillegg til kravene fra advokatene, kommer regninger fra de to tolkene fra Bergen og Oslo, som har oversatt alt som er blitt sagt i rettssalen fra norsk til spansk. Det har også vært sakkyndige vitner som skal ha betaling for jobben de har gjort.

Derfor er det i dag ikke mulig å si hvor stort det endelige beløpet blir.

– Svært langvarig

– Beløpet er stort, men så er dette en sak som har gått over seks uker. Det har vært 27 dager i retten. Dette er en av de mest langvarige sakene som har vært ført for Nord-Troms tingrett, sier tingrettsdommer Holmen.

Han tar sikte på å ha dommen klar i midten av desember. Der vil det også komme fram om dommeren godtar salærkravene, og hvordan beløpet skal belastes partene.

Vise ansvar

Det hender innimellom at dommere ikke godtar beregninger av salær som advokater krever.

Advokatforeningen er opptatt av at medlemmene viser ansvar for salærenes størrelse og at det er åpenhet omkring salærfastsettelsen. Det vil alltid være en skjønnsmessig grense for størrelsen på et akseptabelt advokatsalær, står det på hjemmesiden til Den Norske Advokatforening.

Det heter at salæret må stå i rimelig forhold til selve oppdraget og det arbeid som er utført. Dette innebærer blant annet at tidsforbruket, selv om det er oppgitt en fast timesats, må vurderes helhetlig i det konkrete tilfellet slik at oppdraget ikke blir overfakturert, mener advokatforeningen på generelt grunnlag.