Hopp til innhold

– Mistet pusten av Jonas Gahr Støres tale

Stappfull sal hørte utenriksminster Jonas Gahr Støres nordområdetale – fem år etter den forrige.

Full sal i Tromsø
Foto: MMS-foto: Lars Egil Mogård

Et stappfullt auditorium lyttet spent til utenriksminister Jonas Gahr Støres nordområdetale torsdag.

Det er gått fire og et halvt år siden Støre – fra samme talerstol på Universitetet i Tromsø – holdt sin berømte tale hvor nordområdene ble utpekt som regjeringens viktigste strategiske satsingsområde.
Forventningene i nord var derfor skyhøye i forkant av talen.

Publikums første reaksjoner var imidlertid at utenriksministeren innfridde:

– Talen hans gir oss håp om at det går an å komme hjem og jobbe etter endt utdanning, sier Johan Vaseli som studerer statsvitenskapi Tromsø. Han håper å få en relevant jobb i hjembyen Hammerfest etter endt utdanning.

Ambisiøs på Nord-Norges vegne

– Jonas Gahr Støre er jo enormt ambisiøs på Nord-Norges vegne. Det blir man inspirert av. Jeg mistet nesten pusten, sier Bente Aasjord som er spesialrådgiver for nordområdespørsmål i Fagforbundet.

– Støre hiver jo ballen til oss. Nå må vi bli flinkere til å samarbeide i nord, sier Aasjord.

Jonas Gahr Støre sa i sin tale at nordnorske krefter selv må sørge for å skaffe arbeidsplasser og ikke forvente regjeringspakker for å stimulere til næringsutvikling.

Regelverk må på plass

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre vil ha på plass regelverk for de nye havområdene.

Foto: NRK

Støre la i sin tale vekt på at det er viktig at vi får på plass et regulert regelverk i havområdene tilknyttet den nye delelinja i nord.

– Når trafikken øker så øker behovet for å ha reguleringer som er tilpasset det. Og det må gjøres i Norge, men også mellom landene som har ansvar i havet.

– Er det langtisperspektiv på dette?

– Det kan ikke være for langt perspektiv, for aktiviteten øker allerede nå, sa Jonas Gahr Støre etter talen.

– Spennende forsamling


Utenriksministeren legger ikke skjul på sitt engasjement for nordområdene, og det velgerene i nord tenker om satsingen:

Det er de to mest spennende forsamlingne jeg har snakket til som utenriksminister, sa Støre etter talen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.