Hopp til innhold

Skuffet reindriftssjef

Ellen Inga O. Hætta er reagerer på at Hammerfest kommune har bestilt rapport som viser at store deler av Kvaløya har liten verdi som sommerbeite.

Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Hætta sier reidriftsforvaltninga så langt har et god samarbeid med kommunen, men at forskningsrapporten setter samarbeidet i et litt underlig lys.

- Vi har så langt et veldig godt samarbeid med Hammerfest kommune. Spesielt når det gjelder arbeidet med reingjerdet. Jeg synes at når man først har en dialog med kommunen, så hadde det vært veldig naturlig at kommunen også informerte reindriftsforvaltningen om at man får utarbeidet en slik rapport. Dette viser at man fra Hammerfest kommunes side er litt dårlige til å samarbeide.

Aslak Ante Sara er leder for reinbeitedistrikt 20 i Kvaløya området. Også han lurer på hvorfor kommunen har bestilt denne rapporten.

- Jeg stiller meg svært undrende til at kommunen nå har bestilt en rapport som skal vurdere denne typen informasjon. Jeg lurer på hvorfor de har gjort dette, og stiller spørsmålet om dette er nok et angrep på reindrifta? Og hva er i så fall hensikten ?

Sara sier han stiller seg svært undrende til at sentrale deler av Kvaløya har liten verdi som sommerbeit.

- Den situasjonen kjenner jeg ikke igjen. Reinen har jo vært all sin tid på øya. Og jeg kan ikke forstå at en rapport som sier at øya ikke egner seg til reindrift kan være rett. Vi ser jo at vi driver god reindrift på Kvaløya.