Skuffet over Støres gassledning fra Barentshavet til Trøndelag

Petroleumsindustrien i nord reagerer med skuffelse etter Jonas Gahr Støres ønske om å bygge en gassrørledning fra Barentshavet til Midt-Norge.

Video Skuffet over Støres gassledning

Nå frykter industriaktører i Finnmark at ringvirkningene av de økende gassforekomstene i nord vil utebli.

Utenriksminister Jonas Gahr Støres visjon om å frakte gassforekomstene i Barentshavet forbi Nord-Norge til Trøndelag kom under en LO-konferanse i Bodø i dag.

Reaksjonen lot ikke vente på seg.

– Skal finnmark igjen bli en råvareleverandør? Vi hadde en god tendens innen petroleum og har sett næringslivet har utviklet seg i den retningen. Får vi en gassrørledning som tar gassen direkte uten ilandføring, mister vi den positive utviklingen, sier daglig leder Jan Egil Sørenen i Petro Arctic.

Vil også gagne nord

Støre mener de mange nye funnene i Barentshavet gir nye muligheter på land, selv med en rørledning som frakter gass direkte sørover.

– Et rør kan ha mange avstikkere. Og kunnskapen vår om hvordan gass kan være råstoff til industri og annen utvikling, er i utvikling. Vi kommer til å vite mer om fem år som vi ikke aner i dag. Da mener jeg det er store muligheter for nærings- og industriutvikling også i nord.

Petro Arctic er ikke overbevist.

– Får vi først en rørledning som kan levere til kontinentet, så vil det meste av gassen gå der. Sannsynlig alt, sier Sørensen.