Skuffa over statsbudsjettet

Norske kveners forbund er skuffa over at det i statsbudsjettet ikke foreslås økning til kvenske formål. – Det er skuffende å se at vi blir nedprioritert igjen og at manglende finansiering bremser styrkingen av kvensk språk og kultur, sier leder Kai Petter Johansen. Det er satt av 11,1 mill. kr til kvensk språk og kultur. Det gis også 8,2 mill. kr til nasjonale minoriteter over Kulturrådets budsjett, der bl.a. kvenske/norskfinske organisasjoner får sin bevilgning. De siste årene har det ikke gitt noe særlig økning til kvenske/norskfinske formål utover penger til Ruija kvenmuseum.

Kai Petter Johansen, leder Norske kveners forbund
Foto: Laila Lanes / NRK