Skremt etter eksplosjon på atomkraftverk

Det er fortsatt uklart hva som var årsaken til eksplosjonen i en oljetransformator ved Kola atomkraftverk, 20 mil fra grensa til Norge.

Kola Atomkraftverk

Kola Atomkraftverk.

Foto: Ole Magnus Rapp / Scanpix

I Finnmark er folk skremt over varslingsrutinene ved Kola atomkraftverk, bare 20 mil fra norskegrensa.

Det tok nemlig fjorten dager fra det oppstod en eksplosjon ved kraftverket, til dette ble kjent for allmennheten.

Natur og Ungdom hevder til og med at russiske myndigheter forsøkte å holde eksplosjonen hemmelig .

Dårlige varslingsrutiner

Runar Sjåstad

Runar Sjåstad liker ikke at Russland forsøkte å holde eksplosjonen skjult.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Selv om denne ulykken ikke fikk alvorlige konsekvenser, er fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad, svært kritisk til at russerene la lokk på saken så lenge.

– Jeg er glad for at ulykken ikke førte til strålingsfare, men samtidig er det alvorlig når det skjer en slik hendels inne på et område tilknyttet atomkraftverket. Jeg synes også det er alvorlig når man har såpass dårlige varslingsrutiner.

Atomkraftverket sa tirsdag at de ikke meldte fra om hendelsen, fordi de ikke ville skape panikk. De mener hendelsen var en vanlig teknisk feil.

Ingen ble varslet

Det er fortsatt uklart hva som var årsaken til eksplosjonen i en oljetransformator ved Kolakraftverket, 20 mil fra grensa til Norge.

Ulykken skal ha skjedd 15.januar, men først i slutten av forrige uke ble den kjent gjennom russiske medier.

Heller ikke Statens Strålevern, som følger kraftverket nøye på vegne av norske myndigheter, ble informert om eksplosjonen da den skjedde.

– Vi ble kjent med denne hendelsen i slutten av forrige uke, sier seksjonssjef for beredskap i strålevernet, Eldrid Holo.

Ikke forpliktet

Poljarnij Zorij, Russland. Kola atomkraftverk.

Kola atomkraftverk i Poljarnij Zorij. Interiører i kontrollrommet hvor reaktorene ved Kola kjernekraftverk styres.

Foto: NTB: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

I følge ledelsen ved kraftverket, skal eksplosjonen ikke ha ført til radioaktive utslipp. Derfor var ikke Russland forpliktet til å varsle Norge, sier Holo.

– Vi har en bilateral varslingsavtale. Den forplikter landene gjensidig til å varsle ved grenseoverskridene utslipp som har radiologisk betydning. Det vil si at det er en veldig høy terskel for å varsle hverandre gjennom den kanalen.

– De burde informert

Nils Bøhmer

Nils Bøhmer i Bellona.

Foto: Bellona

Atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona, sier at slike eksplosjoner har skjedd tidligere ved andre atomkraftverk i Russland, uten at det har ført til radioaktiv forurensning.

Han mener allikevel at Russland burde ha informert Norge om ulykken.

– Det bidrar i alle fall ikke til å bedre forholdet mellom norske og russiske myndigheter på dette området. Så det hadde vært klart bedre for forholdet dersom russisk myndigheter informerte for mye, enn at det informeres for lite.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.