Skredsikringsvedtak var ulovlig – Kåfjord kommune får saken i retur fra fylkesmannen

Vedtaket om å ekspropriere privat grunn for å lage skredsikringsvoller var ikke lovlig. Kåfjord kommunen må behandle saken helt på nytt.

Slik har NVE planlagt snøskredsikringa i Samuelsberg i Kåfjord

Slik var skredsikringen av Samuelsberg tenkt. Nå må kommunen behandle hele saken på nytt.

Foto: NVE

Svaret fra fylkesmannen er klinkende klart, og levnet ikke tvil om at familien som klaget på vedtaket har fått fullt medhold.

Skredfarlig område

Deler av den lille bygda Samuelsberg i Kåfjord er sterkt skredutsatt, og kommunen har ønsket å sette i verk tiltak som kan gjøre hverdagen tryggere for dem som bor der.

I desember i fjor vedtok kommunestyret at området skal skredsikres, og at de som motsatte seg å avgi grunn til skredsikringen, skulle tvinges til dette ved hjelp av ekspropriasjon.

Klaget på vedtaket

Magnhild Joramo

Klagen som Magnhild Joramo og hennes mann Thorvald sendte til fylkesmannen, har ført fram.

Foto: Øystein Antonsen / nrk

Thorvald og Magnhild Joramo eier en av de aktuelle eiendommene. De klaget vedtaket inn for fylkesmannen, og i dag har de fått svar.

Fylkesmannen sier blant annet at hele saken framstår som meget uklar, og sier at de formelle delene av saksbehandlingen må gjennomgås.

Konklusjonen er at vedtaket i kommunestyret fra desember i fjor oppheves, og kommunen må starte jobben fra grunnen av.

Glad for vedtaket

Terje Joramo er sønn til Thorvald og Magnhild, og sier at han er svært glad for vedtaket fra fylkesmannen.

– Det er godt at fylkesmannen har tatt tak i dette overgrepet som Kåfjord kommune har gjort mot mine foreldre, og jeg håper at hele planen nå blir lagt på is, sier han.

– Bare formaliteter

Kåfjordordfører Svein Leiros mener at det som fylkesmannen peker på, bare dreier seg om formaliteter. Han sier at ekspropriasjonssaken nå blir behandlet på nytt, men understreker at han er uenig med fylkesmannen om svært mange ting i saken.

– Vi i kommunen mener at alle ting rundt skredsikringen på Samuelsberg har vært godt belyst. Fylkesmannen har pekt på feil med hensyn på en rekke formaliteter, og det tar vi inn over oss, sier Leiros.

– Og så kommer det en ny, egen sak på ekspropriering, sier ordføreren.