Skiforbundet uenig med Tromsø

Norges Skiforbund ønsker en ny vurdering av planene for nytt badeland i Tromsø. I et brev til politikerne i Tromsø kommunen skriver skiforbundet at planene for området på Templarheimen ikke tar hensyn til skimiljøet. Skiforbundet mener behandlingen av områderegulering må utsettes til det foreligger en idrettsfaglig vurdering av ny plassering for skianlegget.