Frykter spredning av sensitiv informasjon etter lovendring

Landsforeningen for barnehjemsbarn i Troms er svært kritisk til lovendring om tilsyn i fosterhjem.

barnevern

Kommunene har fra 1. januar ansvaret for å føre tilsyn med at fosterbarn får god omsorg i fosterhjemmet deres.

Foto: NRK

Fra 1. januar står kommunene fritt til å bestemme hvem som skal føre tilsyn i fosterhjem. Ordningen med at hvert enkelt barn skal ha sin egen tilsynsperson opphører også da.

Nestleder i landforeningen for barnevernsbarn i Troms, Veronica Løveng-Hansen, er skeptisk.

– Kommunen står jo fritt til å bestemme hvem som skal ha de tilsynene, og hvor ofte de skal skje. Da er det opp til kommuneøkonomien å bestemme hvordan tilsynene blir, og barnevernet er ofte ikke prioritert i kommuneøkonomien, sier hun.

Vil få ansvaret på et høyere nivå

Til nå er det barnevernstjenesten som har hatt ansvaret for å tilsynsordningen i fosterhjemmene, en ordning som langt fra har vært vellykket.

Målet med lovendringen er å få ansvaret på et høyere nivå, sier regiondirektør i Bufetat Nord Pål Kristian Bergstrøm.

– Man gir kommunen større ansvar og større frihet til å sørge for en mer robust ordning når det gjelder organisering og drift av tilsynsordningen inn i fosterhjem, sier han.

Risiko for spredning av sensitiv informasjon

Marianne Bremnes

Ordfører i Harstad og nestleder i KS i Troms, Marianne Bremnes, frykter at risikoen for at sensitiv informasjon kan bli spredt øker med den nye lovendringen.

Foto: Per-Einar Grønmo

– Jeg tror ikke kommunene er forberedt på denne endringen, de har ikke ressurser nok. Vi vet at barnevernet trenger ansatte allerede i dag, så hvordan skal de da få gjennomført denne oppgaven, spør Løveng-Hansen.

Hun får støtte fra ordfører i Harstad og nestleder i KS i Troms, Marianne Bremnes.

– Jeg tenker at det nå kommer til å bli større forskjeller fra kommune til kommune på hvordan dette håndteres. At det muligens vil bli en større risiko for spredning av sensitiv informasjon vil heller ikke være med på å styrke og trygge ungene, sier hun.

Også barneombud Anne Lindboe har uttalt misnøye, og sier til Dagsavisen at lovendringen som skulle gi fosterbarna en tryggere hverdag kan tvert imot svekke rettssikkerheten deres.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali

Se Nordnytt 19:45 med programleder Sveinung Åsali

Se Nordnytt 19:45 med programleder Sveinung Åsali