Hopp til innhold

Skeptisk til forslag om gratis barnehage

Ordførerne i de samiske kommunene Tana, Nesseby, Karasjok og Porsanger i Finnmark er skeptiske til sametingsrådets forslag om gratis barnehage, også utenfor tiltakssonen.

– Dette vil sparke beina under regjeringas satsing for å snu befolkningsutviklinga i Finnmark og Nord-Troms, sier ordfører i Tana, Helga Pedersen.

Sametingspresident Silje Karine Muotka mener det er viktig for sametingsrådet å kunne tilby gratis samisk barnehage også i de store byene.