Skepsis til ny gigantkommune

Det er flere som er skeptisk til en ny storkommune bestående av Alta, Kautokeino, Loppa og Kvænangen.

Laster kart, vennligst vent...

Loppa har sammen med Alta, Kautokeino og Kvænangen i Troms innledet samtaler om sammenslåing. Den 11. august holder de felles kommunestyremøte. Det kan ende i en storkommune som geografisk blir større enn Hordaland fylke.

– Slik som vi har det i Loppa i dag så har vi et fantastisk tjenestetilbud på både helse, skole og kommunalt, så jeg kan ikke se for meg at det skal bli noe bedre å få dette til Alta, sier Kai Hansen som kjører ambulanse.

Kai Hansen

Ambulansesjåfør, Kai Hansen i Loppa er skeptisk til en ny gigant kommune som de kan bli en del av.

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

I Loppa kommune bor det under 1000 innbyggere, og debatten går om hvorvidt de skal slå seg sammen med andre kommuner eller ikke. Det er mange som ikke ser nytten av en storkommune, og er redd for å bli spist opp av de store.

– Kautokeino, Loppa, Kvænangen går greit, men helst ikke Alta. Alta forlanger alt, sier en mann NRK har snakket med i Øksfjord, kommunesentret i Loppa Kommune.

Mannen frykter at Alta vil ta alt fra Loppa.

– Vi mister kommunesentret, alt blir overført til større plasser, og det er en by.

Kan bli en realitet

Men en storkommune som strekker seg over to fylker og geografisk blir større enn Hordaland fylke, kan bli en realitet.

Loppa har sammen med Alta, Kautokeino og Kvænangen i Troms innledet samtaler om sammenslåing. Den 11. august holder de felles kommunestyremøte. Det kan ende i en storkommune som geografisk blir større enn Hordaland fylke.

– Det viktigste er tjenestetilbudet som Loppa Kommune har i dag. Det er viktig at det opprettholdes. For det er klart at for innbyggerne våre er det viktig at vi har det like godt som i dag, sier ordfører i Loppa, Jan-Eirik Jensen.

Jensen har tidligere ikke vært særlig positiv til en eventuell kommunesammenslåing, men er ikke like bastant nå.

Samisk identitet er viktig

Innbyggerne er også viktig for ordføreren i Kautokeino kommune, og også i Norges største kommune etter areal er det stor skepsis til å slå seg sammen med andre.

Klemet Erland Hætta

Ordfører i Kautokeino, Klemet Erland Hætta, er skeptisk til en sammenslåing, og den viktigste årsaken er den samiske identiteten.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

Den viktigste årsaken er den samiske identiteten. Men Klemet Erland Hætta vil likevel delta i samtaler.

– Det som er viktig er at man har grundige vurderinger og utredninger. At man har samtaler, at man har mulighet til å treffe hverandre, og kanskje det at man treffer hverandre gjør at man blir mindre redd for hverandre.

Skepsis til Kautokeino, "Stakkars folk" og "Alta tar alt". Det er noen av reaksjonene NRK har fått etter å ha spurt folk hva de syns om storkommune-planene.