Regjeringen vil gjøre Castberg lønnsomt

For at det skal bli lønnsomt å drive utvinning på Castbergfeltet vil olje- og energiminister Tord Lien (Frp) se på skattereglene. Det fortalte han under Barentshavskonferansen som startet i dag.

Terminal Veidnes

Drømmen om ilandføring til Veidnes kan bli en realitet etter at regjeringen vil se på skatteregler for å gjøre utbyggingen lønnsom.

Foto: Statoil

– Det er viktig fordi det vil bidra til størst ringvirkninger i regionen, og fordi vi tror det vil sikre mest mulig verdiskapning fra ressursene i Castberg-området og ressursene rundt Castberg-lisensen, sier Lien.

Dagens lave oljepris har gjort en rekke investeringer vanskelige for oljeselskapene, også i nord.

Lien fortalte at regjeringa vil starte forhandlinger med EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for å se på hvordan norske myndigheter kan støtte utbygging av ilandføringsledning og terminal på Veidnes i Nordkapp kommune.

Skal bli lønnsomt med ilandføring

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp)

Olje- og energiminister Tord Lien mener det vil gi mest verdier for Norge å ilandføre oljen på Castberg-feltet.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Statoil har tidligere slått fast at Johan Castberg-feltet i Barentshavet alene ikke har nok olje til at det vil lønne seg å bygge rør til land. Lien håper at nye skatteregler kan endre dette.

– Vi må diskutere med ESA om hvordan vi kan legge til rette for at det ikke skal bli fordyrende for selskapene å ta dette på land, forklarer Lien.

Varaordfører i Hammerfest kommune, Marianne Sivertsen Næss, mener Tord Liens uttalelser fra talerstolen under Barentshavkonferansen var svært positivt nytt.

– Enormt mye å si for regionen

– Det var et veldig positivt signal at man nå skal ta et initiativ for å se på muligheter for at man kan ilandføre olje på Veidnes. Dette har enormt mye å si for Nordkapp-samfunnet, Finnmark og Nord-Norge, sier Næss.

Også hun mener det er viktig for framtiden i oljenæringen i Finnmark at en løsning med ilandføring til Veidnes blir realisert.

– Får man en løsning med ilandføring så vil man kunne koble på andre felt. Da har man infrastrukturen der, og det vil det bety enormt for regionen på lengre sikt, forteller Næss.

Olje- og energiminister Tord Lien vil forhandle med ESA om skatteregime for å gjøre ilandføring fra Johan Castberg-feltet lønnsomt.

SE VIDEO: Tord Lien begrunner hvorfor han vil ha skatteletter for nye oljeutbygginger.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Vilde Kristine Malmo

Se Nordnytt med Vilde Kristine Malmo

Se Nordnytt med Vilde Kristine Malmo