Skattelette til ilandføring av olje

Selskaper som vil ilandføre olje og gass i tiltakssonen får skattelette.

 

Dermed vil det spesielle avgifts- og skattesystemet som ble laget for Snøhvit- feltet, gjelde for alle framtidige ilandføringer i Finnmark og Nord-Troms.

Først ut vil være Statoil og Johan Castberg - partnerne sitt ilandføringsprosjekt på Veidnes i Nordkapp