Skatteforliket i havn

Partiene på Stortinget er enige om et bredt skatteforlik. En ny modell for formuesskatten meisles ut, en finansskatt skal innføres og satsen for selskapsskatt senkes til 23 prosent. Det er enighet om en rabatt på verdifastsettelsen av aksjer og driftsmidler på 20 prosent. Formuesskatten vil dermed kun bli beregnet ut fra 80 prosent av verdien på det som ofte omtales som arbeidende kapital. Dette innebærer at eiendom og andre formuesobjekter sidestilles. Unntak gjøres for primærbolig og bankinnskudd, skriver NTB.