Skal stå samlet om FeFo-spørsmål

Sametinget har kommet til enighet om at det skal legges til rette for styrket dialog mellom styrerepresentantene i FeFo og Sametinget. Det er også enighet om at når Sametinget har styreleder bør denne komme fra flertallsgrupperingen. Det melder Aps parlamentariske leder Ronny Wilhelmsen, NRS sin parlamentariske leder Runar Myrnes Balto og sametingsråd Silje Karine Muotka i en pressemelding.