– Dette er ein vinn-vinn-situasjon for oss

Bustadmangel er ei av dei store utfordringane i Nord-Troms. Kommunane i regionen går derfor saman om å skaffe fleire bustadar gjennom nytt prosjekt.

Ellen beate jensen Lundberg

VIL LØYSE BUSTADMANGELEN: Bustadmangel er ei av dei største utfordringane i Nord-Troms, seier rådmann i Storfjord, Ellen-Beate Jensen Lundberg.

Foto: Tore Figenschau / I Storfjord

Det treårige "omdømmeprosjektet", som nyleg blei avslutta, viste at bustadmangel er ei av dei største utfordringane i dei seks kommunane i Nord-Troms.

Det seier rådmann i Storfjord, Ellen-Beate Jensen Lundberg, som understrekar at dette gjeld for fleire av dei som kan tenke seg å bu i dei nordlegaste kommunane i fylket.

– Dette gjeld både for nye tilflyttarar og for folk som vil flytte heim igjen. Det viser seg at det er svært vanskeleg å finne seg ein stad å bu, seier rådmannen.

Bygger 20 leilegheiter

I Storfjord har dei allereie gjort noko med problemet, og prøvd å finne ei løysing på bustadmangelen. I kommunen er dei no i gang med å bygge 20 leilegheiter, etter den såkalla «Hamarøy-modellen». Det vil seie at eit privat selskap byggar bustadane med bidrag frå Husbanken.

Dessutan garanterer kommunen utleige av bustadane for mange år framover. Dei har dermed sikra tak over hovudet til vanskelegstilte og andre som treng det.

Dette er ei løysing rådmannen er nøgd med.

– Da står ikkje kommunen som eigar av bygga, men vi har forplikta oss til ei langtidsleige, seier Jensen Lundberg, og utdjupar:

– Det skapar jo ei sikkerheit for dei som er utbyggar. Dette er ein vinn-vinn-situasjon, og ein modell ein kan ta med seg vidare.

Betre å samarbeide

Og det er denne modellen som no skal vidareutviklast og prøvast ut i heile Nord-Troms gjennom eit treårig prosjekt.

Ein av bidragsytarane er Husbanken, som har funne stor interesse i prosjektet.

Snorre Sundquist

BIDRAGSYTAR: Regiondirektør i Husbanken Hammerfest, Snorre Sundquist.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Det fortel regiondirektør i Husbanken Hammerfest, Snorre Sundquist. Sundquist trur det er lurt at kommunane kan jobbe saman for å løyse bustadmangelen i regionen, i staden for å jobbe imot kvarandre.

– Vi har jo i mange år prøvd å få kommunane til å sjå på kvarandre og ikkje sitte på kvart sitt ness og skape sine eigne greier. At dei kan jobbe saman i eit slikt prosjekt er meir rasjonelt, og derfor var dette prosjektet heilt perfekt.