– Han opplevde det som psykisk terror

En lovendring som gjelder fra nyttår skal sikre alle pasienter mer verdighet i behandlingen.

Video Mer verdighet i helsevesenet

Familien Bønå kjempet i fire dager for å få sin dødssyke far hjem fra sykehuset. Nå skal en lovendring sikre pasienter verdighet i behandlingen.

Da familien Bønå i Vadsø kjempet for å få sin døende mann og far hjem fra sykehus, opplevde de dårlig informasjon og brutte løfter.

For snart et år siden mistet Torill Bønå sin mann – og Hans-Jacob Bønå sin far – i kampen mot kreften.

Men det som gjorde sorgen enda tyngre var at de måtte kjempe for å få han hjem fra sykehus.

– Det opplevdes utrolig uverdig. Det føltes som å bli tråkket på. Pappa sa selv mens han lå på sykehuset i Hammerfest at det føltes som psykisk terror å ikke få reise hjem, forteller sønnen Hans-Jacob Bønå.

Ventet i fire dager

Det eneste faren ønsket var å få sine siste dagene hjemme – og å få tatt farvel. Det skulle ta fire dager og en kamp familien opplevde som uverdig.

Familien reiste debatten om en verdighetsgaranti for pasienter og pårørende og klaget behandlinga inn for helsetilsynet.

– Vi forstår at det oppleves som uverdig å vente på transport i en sånn situasjon. Det som imidlertid er Helsetilsynets myndighet i slike saker er å se om reglene i helselovgivningen er brutt. Det kan vi ikke se har skjedd i dette tilfellet, sier fylkeslege i Finnmark, Karin Straume.

Skal gis med verdighet

Fra nyttår av ble loven om kommunehelsetjenestene endret – behandling og omsorg skal - nå etter loven - gis med verdighet.

Helsetilsynet innrømmer at det har vært et savn i loven.

– Vi har savnet det – særlig i tjenestetilbudet til eldre mennesker med funksjonshemninger som mottar mye hjelp i lang tid. Respekt for deres integritet og verdighet er selvfølgelig veldig viktig, sier Straume.

Skritt i riktig retning

Nå blir jobben å definere hva som er en verdig nok behandling og omsorg. Familien Bønå har gjort seg noen tanker om det:

– En god kommunikasjon med pårørende og pasienten selv er viktig. Da tror jeg at alt faller mer på plass, så denne lovendringen er viktig, sier enke Torill Bønå.

Lovendringa gjelder foreløpig bare kommunehelsetjenesten – og ikke sykehusene. Familien Bønå mener det er et viktig skritt i riktig retning

– Når vi ser at det blir fokusert på verdighet i kommunal helsesektor så føles det i det minste som en halv seier. Men vi skulle gjerne sett at det også gjaldt spesialisthelsetjenesten, avslutter Hans-Jacob Bønå.