Skal sikre at ungdommene føler seg trygge

Fylkesmannen i Finnmark skal snakke mer om tvangsbruk i møte med ungdommer i barnevernsinstitusjoner.

Fosterhjem
Foto: bufetat / illustrasjonsbilde

Torsdag kunne NRK fortelle at det har vært økt bruk av tvang i barnevernsinstitusjonene i Finnmark i 2016. I alt var det 104 registreringer av tvangstiltak og begrensninger.

– Innsendte vedtak og protokoller til Fylkesmannen i 2016 var vesentlig høyere enn i 2015, sier Siri Jakobsen fra fylkesmannen i Finnmark.

Derfor har de hatt større fokus på tvangsbruk i møte med ungdommene i år.

– Bruk av tvang og inngrep i den personlige integritet skal ikke benyttes i større grad enn det som er nødvendig for formålet, sier hun.

Snakker med ungdommene

Jakobsen sier fylkesmannen er spesielt opptatt av hvordan institusjonene legger til rette for at ungdommene skal føle seg trygge.

Siri Jakobsen

– Fylkesmannen i Finnmark vil også ved fremtidige tilsyn ved barnevernsinstitusjonene undersøke og bedømme om virksomheten driver i samsvar med barnevernsloven med forskrifter, sier Siri Jakobsen.

Foto: Susanne Hætta / Susannefoto

– Fylkesmannen har fokus på hvordan institusjonen arbeider med forebygging, herunder hvilke andre fremgangsmåter som benyttes for å søke å unngå tvang og begrensninger, sier hun.

Derfor tilbyr de ungdommene samtaler og ber om deres beskrivelser og opplevelser av tvangsbruk.

– Vi har fokus på å snakke med de ungdommene som bor på institusjonene for å i så stor grad som mulig søke å få deres stemme tydelig fram.

Ikke bekymret

Rapporten fra 2016 er skrevet på bakgrunn av tre tilsyn utført ved to av institusjonene til det statlige organet Bufetat og et som drives av Aleris Omsorg Region Nord.

Direktør i Bufetat region nord, Per Christian Bergstrøm sier hovedårsaken til at det har vært økt tvangsbruk i Finnmark skyldes at det er flere barn under omsorg.

pål christian bergstrøm BUFdir

– Det er flere ungdom med større hjelpebehov enn tidligere, sier Per Christian Bergstrøm.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Men vi ser også at det er flere som sliter med psykiske lidelser. Og når ungdommer driver med selvskading, er vi som voksne nødt til å gripe inn for å prøve å stanse det. I slike tilfeller må vi også skrive en tvangsprotokoll, sier Bergstrøm.

Selv om det har vært økt bruk av tvang er ikke fylkesmannen i Finnmark bekymret for hvordan institusjonene drives.

– Det er med bakgrunn i god kunnskap om institusjonenes arbeid med ungdommene, deres faglige standard og vurderinger som gjøres av ledelse og ansatte. Og også institusjonenes konkrete vurderinger knyttet til bruk av begrensninger og tvang som gjør at vi ikke er bekymret, sier Jakobsen.

Omsorgs- og endringsmodellen

Bergstrøm i Bufetat sier de jobber kontinuerlig med å bedre situasjonen i barnevernsinstitusjonene.

– I Region nord har vi arbeidet med omfattende kompetansebygging for institusjonspersonalet siden 2011, og har implementert det vi kaller «Omsorgs- og endringsmodellen, region nord».

Han sier modellen skal gjøre det enklere å involvere ungdommene, og samtidig skape et bedre samarbeid mellom statlig og kommunalt barnevern.

– Dette skaper et mer forutsigbart og målrettet institusjonstilbud, hvor oppholdstiden ikke skal være lenger enn hva ungdommens behov tilsier, sier Bergstrøm.