Skal redde lensmannsgården i Lyngen

NVE starter i ettermiddag arbeidet med å berge den gamle Rivertz-gården på sørsiden av raskrateret etter leirraset i Lyngen.

Flyfoto av jordraset i Lyngen

Enorme jordmasser tok med seg to bolighus da raset gikk i Lyngen i begynnelsen av september.

Foto: Ola Giæver Jr.

– Når det blir flo sjø i kveld og grunnen i rasgropa er på sitt mest stabile starter vi med å legge en stabiliserende steinfylling langs raskanten ved huset, sier regionsjef i NVE Nord, Aage Josefsen.

To hus, biler og campingvogn ble tatt av store jordmasser da leirraset gikk i Lyngen i begynnelsen av september.

Umulig å redde barnehagen

Foreløpig er lensmannsgården det eneste huset som planlegges sikret.

Josefsen sier at barnehagen som ligger på raskanten ligger faretruende til og etter all sannsynelighet kommer til å rase ut. Men bygget ved siden av som har vært brukt til omsorgsboliger skal det være mulig å redde.

Skal undersøke rasgropa

Foreløpig har NVE ikke fått undersøkt grunnen i selve rasgropa fordi den vurderes som for ustabil. Men Josefsen sier at de vil kunne undersøke området snart.

– Vi har fått sendt opp en gravemaskin med lang arm, slik at selve maskinen kan stå på trygg grunn, mens den undersøker en større spennvidde enn vi har kunnet gjort til nå, sier han.

Arbeid med ny vei

Etter arbeidet med sikringen av lensmannsgården er gjort og undersøkelsene av rasgropa er gjennomført vil Statens Vegvesen kunne starte arbeidet med å planlegge en permanent vei, sier Josefsen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.


Nyheter fra Troms og Finnmark