Skal lede opprydning i Svea

– Det er spesielt å skal rive ned noe jeg var med å bygge opp, sier Gudmund Løvli, prosjektleder i Statens vegvesen. Han er nå ansatt som prosjektleder for opprydding i Svea og i Lunckefjell på Svalbard. Stortinget har vedtatt å legge ned gruvevirksomheten i gruvebyen. For Løvli blir dette en høyst spesiell jobb siden han tidligere var med å bygge opp det som nå skal fjernes på Svalbard: