Skal knipse bilder mens det skjæres filet

Et nytt fiskemottak skal se dagens lys neste år, men det er ikke et hvilket som helst mottak som etableres.

Tursitfiskemottak

Nå ønsker man å forene firskeri og turisme i Kjøllefjord. Tanken er at turistene skal kunne spasere gjennom hele fiskemottaket å se hvordan man jobber i et mottak.

Foto: Polar Seafood Norway AS

Turister som ankommer Kjøllefjord skal fra neste år av skal få se hvitfiskproduksjon på nært hold.

Der skal det brukes opp mot 60 millioner kroner i nytt fiskemottak, der turister får komme inn og både se og prøve seg på filetering.

Får se fisken på nært hold

Polar Seafood AS og Nergård AS står bak prosjektet, som er det første av sitt slag her til lands.

Fiskemottaket vil stå klart sommeren 2016 og når Hurtigruten legger til kai skal turistene få se hvitfisken på nært hold.

– Tenk deg en tysker komme med Hurtigruta, går gjennom anlegget, skjærer fisk, ser på fisk og lukter fisk. Når han møter vennene sine hjemme i Tyskland igjen og serverer torsk, tenk deg den historien han kan fortelle. Det er en fantastisk ambassadør for norsk sjømatnæring, forteller Trygve Åsvestad i Polar Seafood AS.

Turistfiskemottak

Det er enda ikke helt klart hvordan mottaket vil se ut i Kjøllefjord, men den foreløpige ideen er at turistene skal få gå bak en glassvegg for å se hvordan det arbeides i et fiskerimottak.

Foto: Polar Seafood Norway AS

Skal tilby fersk fisk året rundt

Mottaket skal også bli en del av en større satsing.

Nergård Havfiske AS vil gjøre hvitfisken tilgjengelig året rundt og dermed kunne tilby kundene hvitfisk, til samme pris som laks.

Kjøllefjord

Her, i Kjøllefjord, skal det nye fiskemottaket bygges. Mottakket skal etter planen stå klart sommeren 2016.

Foto: Stian Strøm / NRK

– I dag er den en enorm forskjellig pris du får mellom laks og torsk og vi kan ikke helt skjønne hvorfor. Det har ikke noe med kvalitet å gjøre, men vi tror det har noe med at man ikke kan tilby fersk torsk hele året, forteller Tommy Torvanger i Nergård AS.

– Dette blir en del av en større satsing der vi skal kunne levere fersk torsk året rundt. Da er satsingen her i Kjøllefjord en viktig del av det.

Partnerne i prosjektet tror at de vil lykkes, selv om det er knyttet en viss risiko til etableringen.

– Vi har et veldig godt samarbeid med lokale aktører som Lebesby kommune og Innovasjon Norge. Polar Seafood og Nergård er to meget solide konsern som er villige til å ta den risikoen sier Åsvestad i Polar Seafood AS.

– Et løft for fiskeriflåten

– Dette kommer til å være et løft både for Kjøllefjord, for Lebesby som kommune og for kystflåten vår, mener ordfører, Stine Akselsen, som sier kommunen har jobbet i fem år med å få dette på plass.

Stine Akselsen

– Det er ikke dagligdags at det etableres og røyses nye industribygg, sier ordfører i Lebesby kommune Stine Akselsen. Med det nye mottaket vil om lag 20 arbeidsplasser følge med.

Foto: Stian Strøm / NRK

Nå kan de se fram mot både et nytt fiskemottak som vil sysselsette om lag 20 personer og en turistattraksjon.

– Det er ikke dagligdags at det etableres og røyses nye industribygg, og spesielt fiskeribygg, langs kysten. At vi får det i Kjøllefjord betyr at man har tro på Kjøllefjord som fiskerisamfunn og jeg er sikker på at i lag skal vi og næringa og fiskerne klare og utvikle Kjøllefjord videre. Vi skal bli attraktiv og bli et levende og levedyktig fiskerisamfunn.