Skal forske på villaks i havet

Mange villaks kommer aldri tilbake til elvene, og hva som skjer med dem ute i havet vet vi lite om i dag. Derfor skal Havforskningsinstituttet i gang med store merkeforsøk og laksetråling for å få svar på laksens liv i havet. – Vi ser at det dør flere villaks i havet nå enn før, men vi vet ikke hvorfor, sier forsker Vidar Wennevik.

To villaks — en hunn og en hann — gjør seg klar til gyting i Daleelven, Hordaland
Foto: Lars Erik Ørgersen / FiskeTV