Åpner for stort makrellfiske i nord

Fiskeridirektoratet vil åpne for fiske av 5000 tonn makrell i Nord-Norge i 2014.

Makrell

De siste årene har makrellen gjort fullt inntog i norndnorske fjorder. I 2014 skal det fiskes 5000 tonn, melder Fiskeridirektoratet.

Foto: Remi Johansen

– Makrellen i nord skal bidra til næringsaktivitet på sjø og land, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding.

De siste årene har det på sommertid stått store mengder mengder makrell i Nord-Norge. Veksten i utbredelsen har bekymret både fiskere og forskere, med hensyn til negative påvirkninger på andre bestander som sild og sei.

Norge deler makrellbestanden med tre andre parter og fordelingen av makrell har vært regulert i en egen kvoteavtale. De siste årene har partene ikke kommet til enighet om en makrellavtale.

Det er derfor for 2014 satt en foreløpig norsk makrellkvote for at det skal kunne fiskes etter makrell en periode frem til det foreligger en endelig avtale, opplyser direktoratet.

Nærmere detaljer for den nye ordningen og kriterier for deltakelse vil bli gjenstand for en skriftlig høring tidlig i 2014.