Skal få bort midlertidig ansatte

Finnmarkssykehuset bruker flere titalls millioner på å gjøre midlertidig ansatte til et fremmedord.

Legekontor

Finnmarkssykehuset jobber hardt for å rekruttere flere leger.

Foto: Colourbox.com

– Vi går litt mot strømmen. Men vi vil vise at det kan virke, det også, sier Torbjørn Aas, som er administrerende direktør ved Finnmarkssykehuset og også prosjektleder for sykehusets legerekrutteringsprosjekt til Dagens Næringsliv.

Mens regjeringen ønsker å åpne for økt bruk av deltidsstillinger og midlertidig ansatte, går sykehuset motsatt vei.

I løpet av ti år har sykehuset, i samarbeid med Helse Nord og Helsedepartementet, brukt 50 millioner kroner på ulike rekrutteringstiltak som har følgende mål: Full dekning av legespesialister innen 2020 – og minst mulig bruk av vikarer og deltidsansatte.

I tillegg samarbeider sykehuset med UiT–Norges arktiske universitet for å få på plass en desentralisert legeutdanning til Finnmark.