Skal dokumentere alt i rettssalen: – Viktig for rettssikkerheten

Denne uka startet både Nord-Troms tingrett og Nord-Hålogaland lagmannsrett med opptak av alle rettssaker. Domstolen mener dette fører til bedre rettssikkerhet og håper ordninga blir permanent.

Nord-Troms tingrett.

To millioner kroner er gitt til prøveordningen i Tromsø tinghus.

Foto: Harald Albrigtsen / NRK

– Det er snodig å konstatere at Norge nær sagt er det eneste landet i Europa, kanskje i verden, som ikke gjør opptak, sier lagdommer Bjørnar Stokkan.

Han er ansatt i Hålogaland lagmannsrett og er svært tilfreds med å få være med i forsøksordningen der det gjøres opptak av det som skjer i rettssalen.

– Vi håper det har en disiplinerende effekt. Men det som er det viktigste for oss i lagmannsretten er at vi får mulighet til å gå tilbake i en sak, for å spille av hele eller sekvenser av et avhør. På den måten kan vi fange opp detaljer som kanskje går fort forbi i en hektisk notering under et avhør.

Kan spare penger

Jard Jensen leder prosjektet «opptak i retten». Han mener det er en stor økonomisk gevinst ved å innføre lydopptak i landets domstoler.

– Det er mye penger å spare på å slippe at folk skal reise for å komme til rettssalen. Ved en ankeforhandling kan man da i stedet se gjennom alle opptakene og trenger ikke innkalle vitnene på nytt.

To millioner kroner er gitt til prøveordningen i Tromsø tinghus. Domstoladministrasjonen har som mål å innføre opptak i de 12 største domstolene til neste år.

– I første omgang er dette utprøving av teknisk utstyr og av arbeidsflyt. Vi vil prøve en sak som går i tingretten nå, hvis den blir anket til lagmannsretten, ved å bruke opptakene, sier Jensen.

– På høy tid at det blir innført

Også advokat Christian Wiik har vært en forkjemper for at det skal gjøres opptak i retten.

– Det er veldig bra. Spesielt hvis saken skal gå i lagmannsretten, for da kan man spille av hva som ble sagt i tingretten. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg i lagmannsretten har vært nødt til å ta av meg kappen og gå i vitneboksen for å vise til hva jeg selv har notert fra forhandlingene i tingretten og som ble fortalt på en annen måte i lagmannsretten.

Jensen tror man kunne sluppet mange av de store ankesakene eller at noen ble uriktig dømt hvis opptak hadde vært brukt.

– Vi kunne i hvert fall dokumentert på en bedre måte.

Lagdommer Stokkan håper prøveordningen blir permanent.

– Det er en politisk beslutning og et budsjettspørsmål, men for oss i domstolene vil jeg absolutt si at det er på høy tid at vi får dette innført.