I dag avgjøres det hvem som eier Nesseby

Bønder står mot reineiere. I dag avgjør Finnmarkskommisjonen hvem som har retten til utmarka i Nesseby.

Fiskehjell i Nesseby

I Nesseby har Smuk og andre reineiere, krevd store bruks- og eiendomsrettigheter noe særlig bøndene stritter kraftig imot.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Om reindrifta får eiendomsretten slik som krevd, sikrer det bruksrett til alle i kommunen, hevder reindriftsutøver Odd-Erling Smuk.

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor lokalbefolkninga og bøndene jobber for at staten skal ha et svært apparat som skal kreve inn en masse unødvendige avgifter for elgjakt og for annen utnyttelse av naturen i Nesseby. Jeg synes det er ganske så meningsløst, sier han.

Det statlige apparatet Smuk snakker om er Finnmarkseiendommen.

FeFo eier det meste av Finnmark – en eiendomsrett de på vegne av folk i fylket, overtok fra nettopp staten i 2006.

I Nesseby har Smuk og andre reineiere, krevd store bruks- og eiendomsrettigheter noe særlig bøndene stritter kraftig imot.

Faller dom i dag

Klokka 12 i dag faller Finnmarkskommisjonens dom over hvem som eier hva i den lille varanger-kommunen.

– I Nesseby kommune ville det vært enklere å få til en løsning mellom lokalt næringsliv og reindrifta med en lokal forvaltning, enn med en finnmarkseiendom i bakgrunnen. Nå har vi masse byråkrater og skjemaer som må fylles ut, i stedet for å gjøre de enkle små ting hvor man kan gjøre en avtale over bordet mellom en lokal grunneier og en lokal næringsutvikler.

Frykter konflikt

For ett år siden la Finnmarkskommisjonen fram sin rapport om bruks- og eierforhold på Stjernøya i Alta.

I dag klokka 12 kommer rapport nummer 2 om Nesseby. Påstanden fra reindrifta er at de har bruks- og eiendomsrett til det meste av utmarka i kommunen.

Bonde Øystein Nilsen frykter voldsomme konflikter om reindrifta får eie det alle i dag kan bruke.

I kommisjonen har Nilsen vært jordbrukets representant. Han ser lite som kan gi Finnmarkskommisjonen grunn til å gi reindrifta større rettigheter enn andre.

– Reaksjonene vil bli utrolig sterke, men jeg har ingen forventninger om at reindrifta skal få sine krav igjennom, sier han.

Nyheter fra Troms og Finnmark