Nordmo og Waterloo
Foto: Petter Strøm / NRK

Sjubarnsfar tiltalt for voldtekt

Oppsummert

En mann i 60-årene er tiltalt for å ha voldtatt to av døtrene sine. I tillegg er han tiltalt for å ha mishandlet totalt fem av sine sju barn. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

  • Nektet å skrive under

    Tiltalte forteller at han ble bedt om å skrive under på et dokument, for å kunne gi den yngste sønnen behandling for rusproblemer. Han sier at han nektet å skrive under på et slik dokument, fordi han mente det var barnevernets feil at det hadde gått slik med sønnen.

  • Uenighet om fravær

    Tiltalte har tidligere hevdet at han aldri har holdt barna borte fra skolen. Aktor viser til et brev fra skolesjefen i kommunen de bodde i. Der står det at barna har vært borte fra skolen i over en uke, uten grunn. Tiltalte svarer at det kan stemme, men at de i noen situasjoner måtte bli hjemme. Han bruker sykdom som eksempel.

  • – Barnevernet ser bare på én side

    Tiltalte mener en av utfordringene i saken er at barnevernet bare ser på saken fra én side. Aktor spør hvordan han da forklarer barnas påstand om at barnevernet har konfrontert tiltalte med en gang barna har sagt fra om ting. Og at tiltalte da skal ha slått barna. – Det er ikke sant at jeg har slått dem, svarer tiltalte.