Hopp til innhold

– Å gå om bord på et cruiseskip er like farlig som å reise til de røde områdene i Sverige

Sjørettsekspert mener koronaregelverket til sjøs er for slapt. Sjøfartsdirektoratet skal nå finne ut om MS «Roald Amundsen» har fulgt retningslinjene fra norske myndigheter.

MS Roald Amundsen til kai 2. august

Helsemyndighetene har strammet inn kravene for passasjerer og mannskap på cruiseskip etter smitteutbruddet om bord i Hurtigruten-skipet MS «Roald Amundsen».

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Man har ingen kontroll på mannskap som ikke mønstrer på i Norge eller passasjerer som har vært om bord på et cruiseskip.

Det sier Erik Røsæg sjørettsekspert ved juridisk fakultet i Oslo.

Sjørettekspert Erik Røsæg

Sjørettsekspert Erik Røsæg ved juridisk fakultet i Oslo sammenligner det å gå om bord i et cruiseskip med å reise til de røde områdene i Sverige.

Foto: UIO

Etter det alvorlige smitteutbruddet på ekspedisjonsskipet MS «Roald Amundsen» tar han til orde for å skjerpe koronakravene, både for mannskap og passasjerer som reiser med cruiseskip.

– Det er en viss kontroll på smitte hos mannskap, men den er nokså avslappet i forbindelse med mannskapsbytte. Når det gjelder passasjerer kan de gå i land uten karantene, sier Røsæg og legger til:

– Det er et kjempeproblem at de ikke går i karantene når de kommer i land etter cruiset.

Han sammenligner reise på cruiseskip med å reise til land som har rød status for smitte.

– Jeg tenker meg at det å gå om bord i et cruiseskip er minst like farlig som å reise til de røde områdene i Sverige, antageligvis enda farligere.

I etterkant av smitteutbruddet på Hurtigruten endrer nå helsemyndighetene mulighetene for passasjerer og mannskap å gå i land fra cruiseskip med over hundre personer om bord.

– Dette synes jeg er endringer i riktig retning. Langt på vei setter de i verk tiltak som burde vært gjort for lenge siden. Jeg for min del skulle ønsket at de gikk enda lenger, sier Røsæg.

Jobbet mens de var i karantene

Totalt 34 ansatte og seks passasjerer som har reist med MS «Roald Amundsen» er smittet av covid-19. Fortsatt venter flere av de 386 passasjerene på sine prøvesvar.

To usikre prøver av mannskap som var regnet som positive, viste seg å være negative. Det informerte FHI om mandag ettermiddag. På grunn av dette har det vært meldt ulike tall i media.

De ansatte på Hurtigruten har jobbet om bord på skipet samtidig som de har vært i karantene. Ifølge konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam er dette i tråd med internasjonale regler.

Men ifølge jussprofessor Røsæg finnes det ikke noe internasjonalt regelverk. Det finnes kun retningslinjer.

– Det er noen retningslinjer fra FNs sjøfartsorganisasjon. Dette gjelder først og fremst for mannskapsbytte Det er ikke noe å skryte av å ha fulgt det, sier han.

Også Norsk Sjøoffisersforbund stiller seg undrende til hvordan Hurtigruten har tolket karantenebestemmelsene.

Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffiserforbund

Forbundsleder Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund er kritisk til hvordan Hurtigruten tolket karantenebestemmelsene.

Foto: Norsk Sjøoffiserforbund

– Det er tatt høyde for at mannskap, ved mistanke om sykdom, kan være i karantene om bord. Det betyr at man kan bevege seg, men man skal holde seg unna andre. Det er en bred tolkning Hurtigruten har gjort av dette her og vi støtter ikke den tolkninga, sier forbundsleder Hans Sande.

Han reagerer på at mannskapet fra Filippinene gikk om bord og tjenestegjorde uten å sitte i karantene i Norge først.

– De må gjerne ha de i karantene om bord, men da kan de ikke gå ut og begynne å jobbe med passasjerer, sier Sande.

Har bedt Hurtigruten om dokumentasjon

Det er sjøfartsdirektoratet som har utarbeidet retningslinjer for mannskapsbytte på cruise. Ellers er MS «Roald Amundsen» underlagt Covid 19-forskriften og Folkehelseinstituttets veileder for kystcruise.

Lars Alvestad, fungerende direktør i Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet har bedt Hurtigruten om dokumentasjon på at de har fulgt forskriftene, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad til NRK.

Foto: Jan Kåre Ness / NTB/Scanpix

– Det å utføre cruisetrafikk med passasjerer nå, med hensyn til Covid-19, er en mulig risiko som går utover normal drift. Derfor skal rederiet og fartøyet ha gjennomført risikovurderinger som utgangspunkt for blant annet beredskapsplan, sier Lars Alvestad, som er fungerende sjøfartsdirektør.

Direktoratet har nå bedt Hurtigruten om å oversende denne dokumentasjonen.

Per nå kan ikke sjøfartsdirektoratet svare på om Hurtigruten har brutt retningslinjene ved å la ansatte i karantene jobbe.

– Det er for tidlig for oss å si noe om dette ettersom vi er i en fase der vi innhenter dokumentasjon fra rederiet og således kun kjenner saken via opplysninger i media. Våre retningslinjer, og Covid 19-forskriften, har noen unntak knyttet til karantene og mannskapsbytter, sier Alvestad.