Sjømatrådet sier opp ansatte

Norges sjømatråd vil kutte 10 - 15 ansatte ved selskapets hovedkontor i Tromsø. – Dette er en vanskelig, men helt nødvendig prosess, sier administrende direktør Renate Larsen. Det er reduserte inntekter som er grunnen til nedbemanningen. Sjømatrådet finansieres gjennom en markedsavgift som de norske sjømateksportørene betaler.

Renate Larsen
Foto: Rune Nordgård Andreassen