Hopp til innhold

Sjøfugler lider: – Enkel løsning, men ingen rydder opp

Mange sjøfugler går en pinefull død i møte på grunn av fiskekroker og garnrester som havner under kaia.

Praktærfugl

Denne praktærfuglen ble funnet på havna i Båtsfjord. Samme dag ble det observert flere fugler med fiskekroker hengende ut av nebbet.

Foto: Ørjan Hansen

Den siste tiden har det dukket opp flere funn som viser hvordan vårt plastforbruk påvirker livet i havet.

Forsøpling av naturen er et reelt problem, noe også fuglene langs kysten vår har fått kjenne på.

Dag Gjerstad

– Slutt å dump forsyn i havet. Det er ikke vanskeligere enn det, sier ornitolog Dag Gjerstad.

Foto: Knut Arne Oseid / NRK

Nylig ble en praktærfugl funnet på havna i Båtsfjord i Finnmark – pint til døden etter å ha slukt en fiskekrok med rester av agn.

Ifølge Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er dette et vedvarende problem som lett kan løses. Nettopp derfor er det meget kritikkverdig at ingen rydder opp, sier ornitolog Dag Gjerstad.

– Det er simpelthen slurv mot naturen.

Omfattende skader

I fjor avdekket NOF avdeling Finnmark omfattende skader på fugl i ulike havner langs Finnmarkskysten.

– Men problemet eksisterer i hele verden. Alle steder hvor man driver med linefiske, forklarer Gjerstad.

NOF skriver at problemet blant annet gjør seg gjeldende når garn- og linerester havner på havet og i havna istedenfor å makuleres på et trygt sted. Når fiskekroker havner på avveie og fuglene sluker disse, er lidelsen en faktum.

– Det er svært alvorlig og stikk i strid med alle regler og moralske normer, sier Gjerstad.

Ærfugl med garn Båtsfjord

Rester av fiskeredskap, som garn og fiskekroker, utgjør en stor fare for sjøfugler. Denne ærfuglen ble observert i Båtsfjord i fjor.

Foto: Morten Ekker

Finnmark er et yndet område for fugleinteresserte fra resten av Europa. Praktærfuglen som nylig ble funnet død på havna i Båtsfjord, tilhører en art mange fuglekikkere ønsker å oppleve.

Fra fotoskjul i Båtsfjord

Praktærfugler i Båtsfjord

Foto: Knut-Sverre Horn

Jo nordligere man kommer, jo større blir flokkene av praktærfugl. I Varangerfjorden i Øst-Finnmark kan man se forsamlinger på over 10 000 fugler.

Gjerstad forklarer at den sjeldne praktærfuglen beiter i fjæra og langs land. Som alle andre dyr oppsøker de mat, også om maten befinner seg på en fiskekrok.

– Da spiser de det, svelger agnkroken og går forferdelige lidelser i møte.

Gråmåke med krog i svelget

Gråmåke med krok i svelget.

Foto: Jo-Inge Vidal

Gjerstad sier en holdningsendring kan fikse problemet. Han oppfordrer Mattilsynet til å komme seg ut av kontoret.

– Snakk med fiskerne. Da tror jeg dette lar seg løse med enkle midler.

Hvem skal ordne opp?

I fjor skrev NOF i Finnmark et brev til Mattilsynet hvor problemet ble gjort rede for, men mener det siden den gang har vært liten fremgang i saken.

– Det er Mattilsynet som sitter med det juridiske ansvaret. At de ikke følger opp, er rett og slett en liten katastrofe, sier Gjerstad.

Asle-Håvard Miklegard i Mattilsynet henviser til regelverket, og sier enhver er ansvarlig for å følge dette.

Linerester under kaia i Båtsfjord, juni 2014

Linerester under kaia i Båtsfjord.

Foto: Jo-Inge Vidal

Lederen i Norsk Kystfiskarlag Arne Pedersen kjenner til forholdene, men vil ikke kalle problemet for omfattende. Fiskerne tar fuglenes velferd på alvor, sier han.

– Det hender man mister garn under fiske, og at sjøen skyller dette på land. Kroker kan også havne under kaia, men det er sløvskap man lett kan unngå.