Hopp til innhold

Sjøforsvaret vil mangle folk i mange år

Sjøforsvaret vil ha for lite mannskaper til å bemanne skipene sine i mange år framover. En tidligere militærsjef mener dette hemmer Sjøforsvaret.

Mannskapsmangel

Det er ikke mannskap nok til å bemanne alle norske krigsskip til en hver tid. Dette vil vedvare i mange år, mener forsvarstopper.

Foto: NRK

Generalinspektøren for Sjøforsvaret ønsker å bemanne alle fartøyene han rår over, men klarer ikke å nå målet.

Generalinspektøren for sjøforsvaret

Generalinspektør Lars Saunes vil gjerne bemanne alle skipene han har, men det er umulig i dag.

Foto: Øystein Antonsen/nrk

– I dag bemanne vi 60 prosent av skipene, og vi seiler litt for lite til at vi klarer å opprettholde god kvalitet, sier GIS, Lars Saunes.

Ikke beredskapsverdi

– Fartøyene ser mye bedre ut på sjøen enn ved kai, sier Saunes fra brovingen på fregatten «Fridtjof Nanse», idet fartøyet siger ut fra marinebasen Haakonsvern.

Men for å kunne seile mest mulig, så trenger han mer fagpersonell. Og det finnes ikke i dag.

– Et fartøy som ikke er bemannet har ingen beredskapsverdi. Det må vi ta med oss inn i forsvarssjefens fagmilitære råd, sier Lars Saunes.

Saken fortsetter under video.

  • Se video:
    marineskip

Veteran bekymret

Tidligere viseadmiral Einar Skorgen, har vært øverstkommanderende i Nord-Norge. Han er kritisk til vår forsvarsevne. Han ser mangel på personell og fartøy i lys av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Forsvarets oppgave er å hindre krig, å hindre at episoder og konflikter kommer så langt at en må bruke våpen. Derfor må man behandle konflikter straks de oppstår, sier han.

Tidligere ØKN

Tidligere øverskommanderende i Nord-Norge er bekymret over kapasiteten i sjøforsvaret.

Foto: Øystein antonsen/nrk

– Er du bekymret?

– Ja det er jeg. Ting utvikler seg raskt. Vi har ikke hatt alvorlige konflikter i nord, men jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal få konfliktsituasjoner i våre områder, sier Skorgen.

– Vi er tross alt eneste nabo i nord til en økonomisk og militær stormakt, som nå driver og bygger opp sitt krigspotensiale. Det å vente og se er dårlig politikk, sier Einar Skorgen.

I ferd med å rett opp

Statssekretær Øystein Bø i forsvarsdepartementet, sier at de er klar over problemene, og at de nå er i full gang med å rette opp.

– Vi har satt i gang arbeidet med å løse disse tingene, sier Bø. I oktober skal vi ha klar den nye langtidsplanen for forsvaret, og der skal løsningene ligge, sier han.