Sjøfolk i Hurtigruten sier fryktkulturen er blitt verre under Skjeldam

Sjefen i Hurtigruten har fått beskjed om å endre kulturen i selskapet. Sjøfolk forteller om gjengjeldelser mot dem som sier fra om kritikkverdige forhold.

Trygve Hegnar, Petter Stordalen, Daniel Skjeldam

Rederisjef Daniel Skjeldam har fått beskjed fra Trygve Hegnar og Petter Stordalen i styret om å rydde opp i bedriftskulturen.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Etter at advokat Jan Fougner la fram granskingsrapporten gjort på oppdrag fra Hurtigruten, var første råd til konsernsjef Daniel Skjeldam å endre kulturen slik at ansatte tør å si fra.

Men NRK har opplysninger om at det er under Skjeldams tid i sjefsstolen at denne ukulturen har fått sette seg i Hurtigruten.

Petter Stordalen, pressekonferanse Hurtigruten

På pressekonferansen torsdag ga styremedlem Petter Stordalen uttrykk for at Daniel Skjeldam er riktig person til å rydde opp i Hurtigruten.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

– Nå har vi en fryktkultur i Hurtigruten. Sier man noe ledelsen ikke liker, blir de forbannet. Den som har snakket blir kalt inn på teppet, kanskje flyttet til en annen båt, sier en offiser NRK har snakket med.

NRK har vært i kontakt med en rekke norske sjøfolk i Hurtigruten. Ingen vil stå fram. De sier rett ut at konsekvensene vil være altfor alvorlige for dem.

Dette sier fire av dem til NRK:

  • Det vil alltid være frustrasjoner blant ansatte, men folk på båtene har aldri vært så frustrert som nå.

  • Det er et strengere regime. Alle skal bidra ekstra, og det har vært tøft i perioder. Sitronen klemmes hele veien.

  • Det har vært en stabil arbeidsstokk, men det er en stor andel som slutter nå.

  • Det er en grunn til at folk slutter. Nå har vi en fryktkultur i Hurtigruten. Sier man noe ledelsen ikke liker så blir de forbannet. Den som har snakket blir kalt inn på teppet, kanskje flyttet til en annen båt.

Alle bekrefter dermed det Stian Grøthe i Norsk Sjømannsforbund sa på Dagsnytt 18 sist torsdag, da granskingsrapporten om Hurtigruten var lagt fram.

Stian Grøthe

Direktør for politikk og myndighetskontakt Stian Grøthe i Norsk Sjømannsforbund.

Foto: NRK

– Det mest alvorlige er at det ikke er en kultur for å si ifra om sentrale ting knyttet til sikkerhet og risiko i selskapet. Vi i sjømannsforbundet har fått tilbakemeldinger gjennom lang tid på at det eksisterer en fryktkultur i Hurtigruten, sa Grøthe.

Tidligere har NRK vært i kontakt med flere filippinske sjøfolk, som også forteller om fryktkultur i rederiet. Da ble dette avvist av Hurtigruten.

Rederiet vil ikke kommentere opplysningene som kommer fram i denne saken.

– Granskingsrapporten er tydelig på at Hurtigruten bør jobbe med kultur- og ytringsklima. I løpet av den siste tiden har vi også fått flere lignende tilbakemeldinger direkte fra ansatte, som peker på det samme, melder Øystein Knoph i Hurtigruten til NRK.

Han legger til at dette er høyt prioritert av ledelsen å rydde opp i.

– Konsernsjef Daniel Skjeldam var ved framleggelsen av rapporten tydelig på at han tar ansvaret for kulturen på største alvor, og at dette blir et høyt prioritert forbedringsområde. Ledelsen skal jobbe sammen med ansatte og fagforeninger på tvers av konsernet, sier Knoph.

Hurtigruten MS «Roald Amundsen» til kai i Tromsø etter koronautbrudd om bord.

MS «Roald Amundsen» til kai i Tromsø etter skandaleseilasen i sommer.

Foto: CHRISTIAN KRAKENES / CHRISTIAN KRAKENES

Endret kultur

Sjøfolk som har jobbet mange år på hurtigruter, forteller om en bedriftskultur som var ganske annerledes for 10 til 20 år siden. På begynnelsen av 2000-tallet var det høyt under taket, sier ansatte NRK har vært i kontakt med. Døren til direktøren stod alltid åpen, og det var lav terskel for å lufte bekymringer overfor ledelsen.

I Dagsnytt 18 torsdag kveld ble Skjeldam forsøkt utspurt om hvilke signaler han har sendt ut i organisasjonen som har ført til at kulturen er blitt som den er blitt. Skjeldam lot konsekvent være å svare på det han ble spurt om.

Kulturendringen begynte ifølge sjøfolk NRK har snakket med for rundt ti år siden. Daniel Skjeldam begynte som konsernsjef i 2012. Noen av endringene blir knyttet til mellomledere under hans forgjenger, konsernsjef Olav Fjell, men utviklingen skal ha skutt fart etter at Skjeldam tok over.

Garvede offiserer forteller om en ny kultur, hvor driften på båtene blir detaljstyrt fra rederikontoret, og hvor det er forbundet med risiko å si fra internt.

Lettet over å forlate Hurtigruten

Jan Fougner legger fram gransking av Hurtigruten.

Jan Fougner legger fram gransking av Hurtigruten sist torsdag. Rederiet har selv gitt Wiersholm og DNV GL i oppdrag å gjøre granskingen.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Hurtigruten har hatt i underkant av 1 milliard kroner i årlig statsstøtte for å drive rutetrafikk mellom Bergen og Kirkenes. Men fra nyttår mister Hurtigruten deler av denne trafikken til Havila. Etter en anbudskonkurranse fikk de ta over for fire av båtene som seiler langs kysten. Dermed blir mannskapene fra fire av Hurtigrutens båter virksomhetsoverdratt til Havila.

– Mange er lettet over å flytte over til Havila. Folk er redde for å si noe, vi har en fryktkultur, og det er veldig lavt under taket, sier en av sjøfolkene til NRK.

zPxiWmEQ3qc

Flåtesjef Bent Martini.

Foto: Hurtigruten / NTB scanpix

Så langt har kun én av lederne i Hurtigruten blitt berørt av sommerens skandale. Flåtesjef Bent Martini ble fjernet fra stillingen sin i begynnelsen av august. Han var nærmeste leder for sjøkapteinene på båtene, og blir av flere av NRKs kilder på båtene beskrevet som en god sjef, og faglig kompetent.

– Det vil alltid være frustrasjoner blant ansatte, men folk på båtene har aldri vært så frustrert som nå, sier en tidligere offiser i Hurtigruten som fortsatt har kontakt med sine kolleger.

Stian Grøthe i Sjømannsforbundet mener problemet sitter på toppen, og at konsernsjefen torsdag var mer opptatt av å forsvare seg enn av å erkjenne problemet.

– Når du går på jobb, bør det være en selvfølge at arbeidsgiver ivaretar sikkerheten og helsa di så godt han kan. Det har ikke skjedd i Hurtigruten. En av forklaringene er kulturen som er veldig feil, og den må Skjeldam på toppen ta tak i. Han er nødt til å starte med seg selv. Han har ansvaret, og det er ingen andre han kan peke på, sier Grøthe.