Sjelden ugle nyter godt av lemenår

I sommer har det vært rekordmange observasjoner av den utrydningstruede snøuglen som hekker.

Snøugle

Snøuglehannen spiller syk for å trekke oppmerksomheten vekk fra ungen.

Foto: Knut-Sverre Horn

Lemenåret i nord er årsaken.

Snøugla har status som sterkt truet på rødlisten og enkelte år har det vært ingen snøuglehekkinger i Finnmark. Selv om Finnmark er det fylket i Norge hvor det er størst sjanse for å se snøuglen.

I år er det derimot i overkant av 20 hekkinger av snøugla i Finnmark. Det er minst 40 år siden sist det ble dokumentert så mange hekkinger.

Den er kritthvit, og det er et mystisk skjær over den. Snøuglen er jo viktig i samisk mytologi, og du føler virkelig at du møte på noen krefter eller skapninger som sier at dette er deres område. Man er gjest hos dem, så man føler seg liten, ydmyk og glad

Kjell Derås, Naturvernforbundet

Fotograf så snøugle

Snøugle

Snøugleungene beveger seg mye rundt i terrenget før de er flygedyktige.

Foto: Knut-Sverre Horn

Snøuglen blir ansett for å være svært sjelden som hekkefugl i Norge. Derfor ble naturfotograf Bjarne Riesto fra Vadsø ekstra begeistret da han oppdaget snøugler i hjemfylket nå i sommer.

– Det var veldig spennende, først så jeg en hvit prikk og tenkte hva er det der? Jo, det måtte være en snøugle. Det var flott å se. Jeg har totalt sett 13 voksne snøugler og fire unger, sier den kjente fotografen.

– Har du sett snøugle tidligere?

– Jeg har kun sett snøugler på vinteren. Det er første gang jeg har observert snøugle på sommersesongen

En gigantisk opplevelse

Leder i Naturvernforbundets fjellrevutvalg, Kjell Derås, var ute på observasjon i Finnmark, og mens han så både lemen og fugl, så dukket den utrydningstruede snøugla opp.

– Plutselig gikk vi rett på en snøugle og det er helt fantastisk. Jeg har gått i naturen i hele mitt liv og aldri sett snøugle før, så dette var gigantisk opplevelse.

– Man føler seg liten, ydmyk og glad

Snøugle

Den hvite snøugla er lett synlig i terrenget, og forskerne har brukt helikopter for å lete etter dem fra lufta i Finnmark denne sommeren.

Foto: Knut-Sverre Horn

Derås forteller at det er en mektig fugl å observere.

– Den er kritthvit, og det er et mystisk skjær over den. Snøuglen er jo viktig i samisk mytologi, og du føler virkelig at du møte på noen krefter eller skapninger som sier at dette er deres område. Man er gjest hos dem, så man føler seg liten, ydmyk og glad, sier Derås.

– Hvorfor har det vært så mange snøugler i sommer?

– Det har vært et fantastisk lemenår og det er bra for snøugla og andre eksklusive skapninger, som man er heldig om man ser en gang i livet, sier Derås.

Overkant av 20 hekkinger

Snøugle

Store mengder gulpeboller i terrenget røper at snøugla har hatt fest. Kjevene som er synlig viser at smågnagerne står øverst på menyen.

Foto: Knut-Sverre Horn

Ken Gøran Uglebakken fra Statens naturoppsyn har observert snøugler i forbindelse med fjellrevarbeid.

– I år er det fantastisk mye snøugler i Finnmark. Jeg har ikke hele oversikten, men vi har i overkant av 20 hekkinger i Finnmark. Alle artene som lever av smågnagere og lemen har hatt et gunstig år i år, sier Uglebakken.

– Hvor mange hekkinger har det vært tidligere år?

– Det var lementopp i 2007 noe som førte til hekkinger. Men det var ikke så mange som i år, sier han.

Han forteller at dette er et rekordår for snøuglehekking.

– Ja, det vil jeg tro det er, sier Uglebakken.

Liten sannsynlighet neste år

Døde lemen ved Gjevilvatnet

Ettersom det har vært et godt lemenår i år, vil bestanden sannsynligvis gå tilbake til neste år. Da er det ikke sikkert det vil være snøugler som hekker i Finnmark.

Foto: Randi Grete Kalseth, Opdalingen

Til neste år vil det kanskje ikke være noen hekkinger i Finnmark.

– Vi vil sikkert ikke ha så stor lemenbestand til neste år, så da vil det nok ikke være noen hekkinger her. Men det er veldig artig at det er snøugle som hekker hos oss i år, sier Uglebakken.