Hopp til innhold

Sjelden plante kan stanse E6

E6-arbeidet vest for Alta kan bli stanset ved Melsvika.

Myrsildre

Den fredede planten myrsildre kan forsinke E6-arbeidet.

Foto: Wikimedia

En biolog har funnet den fredede planten myrsildre i Melsvik i Talvik utenfor Alta, hvor Statens vegvesen skal i gang med med neste delutbygging av E6. Dette skriver Altaposten.

Biologen mener en videre kartlegging av området må til. Det vil i så fall utsette E6-arbeidet. I ytterste konsekvens må reguleringsplanen og veitraseen endres.

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark har varslet både Alta kommune og Statens vegvesen om funnet, men hva som skjer videre er uklart.

Prosjektleder Gudmund Løvli i Statens vegvesen minner om at en godkjent reguleringsplan foreligger.

– Klokka er fem over 12, da er det seint å komme med noe nytt, sier han til avisa.