Sjekker ikke hva de tar med seg fra Seiland

Direktoratet for mineralforvaltning vil ikke foreta inspeksjon av steinene det polske selskapet Spirifer Minerals nå tar med seg fra Seiland. De stoler på at rapportering fra selskapet er nok.

Seiland

Her er lasten fra Seiland. Det polske firmaet forlater nå Finnmark.

Foto: André Bendixen / NRK

Et polsk selskap har de siste ukene vært på Seiland der de har hentet ut stein fra det mest kjente zirkonbruddet på øya i Vest-Finnmark.

Selskapet Spirifer Minerals fikk imidlertid stoppordre fra Alta kommune, da de hadde gjort vesentlig større terrenginngrep enn tillatelsen i plan- og bygningsloven tilsier.

Spirifer Minerals

Det polske selskapet Spirifer Minerals (her på utgravinga på Seiland), har pakket sammen sitt utstyr og reiser, etter å ha fått stoppordre på letingen etter zircon på Seiland i Vest-Finnmark.

Foto: André Bendixen / NRK

Etter stoppordren har nå selskapet pakket sammen alt utstyret, og steinene de har hentet ut, og reiste onsdag fra Seiland.

Til NRKs reporter sa representanten for selskapet Spirifer Minerals ved ankomst til Alta i ettermiddag, at de kun hadde med seg stein for testing slik at de kan se om bruddet er drivverdig.

Er kjent med at selskapet reiser

Nå har det polske selskapet Spirifer Minerals pakket sammen alt utstyret, og steinene de har hentet ut. – Vi vet at de fraktet med seg alt gods ut fra leiren og ned til Altneset på mandag, og at de frakter det videre onsdag, inn til fastlandet, sier nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes for Seiland nasjonalpark.

Ingunn Ims Vistnes foran kart over Seiland

Nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes er frustrert over at Direktoratet for mineralforvaltning kun ber om en redegjørelse og ikke foretar inspeksjon av steinen som nå fraktes bort fra Seiland.

Foto: Marte Lindi

Direktoratet for mineralforvaltning skriver i en e-post til NRK at de er kjent med at selskapet drar, og sier at det er innenfor planen som selskapet har levert dem.

Håpet på inspeksjon

– Vi hadde et håp om at direktoratet ville ta i bruk sin tilsynsmyndighet for å foreta en inspeksjon av det som faktisk fraktes ut, sier nasjonalparkforvalter Vistnes.

Det kommer ikke direktoratet til å gjøre.

Last fra Seiland

Flere sorte kasser ble lastet av båten fra Seiland.

Foto: André Bendixen / NRK

Direktoratet har bedt om en redegjørelse for arbeidet som er gjort, og har anmodet om at stein ikke sendes ut av landet før de har gått gjennom rapporteringen fra selskapet.

– Denne gruppen har fått stoppordre etter plan- og bygningsloven, de har etter eget utsagn brutt vilkårene i mineralloven, og vi mener da det ville vært naturlig å inspisere det som tas ut. Det istedenfor å satse på en egenrapportering i ettertid fra denne gruppa, mener Vistnes.

Zirkon

Dette er en av zirkonkrystallene nordmannen og det polske firmaet har funnet under sine undersøkelsene på Seiland.

Foto: André Bendixen / NRK

Leder i Østfold geologiforening, Stig Larsen, har tidligere sagt at det er helt vanlig med ulovlig salg av norske mineraler.

Ingen grense for prøvemateriale

Selskapet skal ha med seg fem paller med gods, der en del er utstyr og stein.

– Generelt er det ingen grense for hvor mye prøvemateriale som kan tas ut ved undersøkelsesarbeider. Undersøkelsesrett blir gitt for at rettighetshaver skal finne ut om det finnes en drivverdig forekomst, skriver Direktoratet for mineralforvaltning i e-posten til NRK.

Noe av lasten

Her er noe av lasten som ble satt av på kai i Alta.

Foto: André Bendixen / NRK

Ikke naivt å stole på rapportering

Direktoratet vil avvente redegjørelsen før de vurderer om det foreligger brudd på bestemmelser etter mineralloven.

De avviser at det er naivt å stole på egenrapporteringen, og sier det er rettighetshavers plikt å følge gjeldende lover og regler.

– Vi må forholde oss til alminnelig saksgang i offentlig forvaltning og det ansvaret vi har etter mineralloven. Vi undersøker nå om det foreligger brudd på gitte tillatelser og om det er grunnlag for sanksjonering, avslutter direktoratet i sitt svar.

Laster kart, vennligst vent...