Sjåstad: – Denne typer saker er alltid bare trist for alle parter

Fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap) avviser at han som eier var involvert i avskjedigelsen av redaktør Thomas Nilsen i BarentsObserver.

Runar Sjåstad

Runar Sjåstad, fylkesordfører i Finnmark, mener saken rundt Thomas Nilsen er en trist personalsak.

Foto: Stian Strøm

– Dette er en avgjørelse som er fattet av styret og dette er også en personalsak som selvfølgelig er trist for alle. Jeg ønsker ikke å kommentere en personalsak, sier fylkesordfører Runar Sjåstad til NRK.

Mandag formiddag sprakk nyheten om at Thomas Nilsen ble avskjediget med umiddelbar virkning fra stillingen som redaktør i BarentsObserver.

Gjennom de tre fylkeskommunene i Nord-Norge; Finnmark, Nordland og Troms, er det nordnorske folkevalgte som eier Barentssekretatiatet, som igjen driver BarentsObserver.

Thomas Nilsen, redaktør BarentsObserver

Thomas Nilsen ble i dag avskjediget fra stillingen som redaktør i BarentsObserver med umiddelbar virkning.

Foto: Ida Karine Gullvik/NRK

Eierne av BarentsObserver mener Nilsen har opptrådt illojalt og de mener han har vanstyrt i sin rolle som redaktør av nettstedet.

– Ikke avhengig av en enkeltperson

Sjåstad sier at han regner med at han, som eier, nå vil bli informert om veien videre for BarentsObserver.

– Nå er denne saken ute, og så vil den bli håndtert og så regner jeg med at vi som eiere blir informert om veien videre.

– Hva tenker du om denne saken og hva det vil ha å si for BarentsObserver?

– Denne typer saker er alltid bare trist for alle parter.

– Redaksjonen er nå uten redaktør. Ønsker man å få en ny person inn i denne stillingen?

– Det er et spørsmål du bør stille til styret. Og så regner jeg med at vi som eierrepresentanter vil få saken forelagt til drøfting. Men det er jeg ikke kjent med nå.

– Som eier av nettstedet, hva tenker man om framtiden?

– Jeg tenker at dette er en trist personalsak, men jeg tenker at driften ikke er avhengig av en enkeltperson eller enkeltpersoner i det store og et hele, sier Sjåstad.

Slo alarm om mulig sensur

Avskjedigelsen av Nilsen kommer som en følge av redaktørens fremstilling i media av den pågående konflikten, som handler om nettstedet skal redigeres etter Redaktørplakaten, eller ikke.

BarentsObserver

Redaksjonen i BarentsObserver slo i mai full alarm om mulig sensur. Fra venstre: Atle Staalesen, Trude Pettersen, Jonas Karlsbakk og Thomas Nilsen.

Foto: Amund Trellevik/NRK

I mai slo redaksjonen i BarentsObserver full alarm om mulig sensur, etter at politikerne i Barentssekretariatets representantskap vedtok at nettstedet ikke skulle undertegne Redaktørplakaten.

Barentssekretariatet er i stor grad finansiert av Utenriksdepartementet, som i mai gikk ut og støttet redaksjonell frihet for BarentsObserver.

– Ville gjort det samme igjen

I etterkant av saken mottok redaktøren i mai en skriftlig advarsel. Mandag kom avskjedigelsen fra styrelederen selv.

– Begrunnelsen er pliktbrudd og illojalitet. Pliktbrudd går på at jeg sammen med de andre redaksjonelle medarbeiderne i Barentssekretariatet publiserte en kronikk på eget nettsted for fem måneder siden, hvor vi kritiserer det vedtaket fra de politiske eierne våre her i Nord-Norge om at vi ikke får lov til å følge prinsippene nedfelt i redaktørplakaten, med andre ord begrense vår redaksjonelle frihet, sier Nilsen til NRK.

– Illojaliteten går på at jeg i etterkant av det vedtaket i mai var ute i ulike media både i Norge og i andre land og kritiserte det. Jeg har gått en liten runde med meg selv i dag etter jeg fikk denne avskjedigelsen, og jeg har kommet fram til at jeg ville ha gjort akkurat det samme hvis jeg hadde hatt valget en gang til.

Vil informeres om videre planer

Runar Sjåstad sier han nå vil ivareta de ansatte som er igjen i BarentsObserver.

– Vi må jo ivareta alle ansatte og jeg kommer til å ta kontakt med styreleder der jeg ber om at vi (eierne) blir informert om de planene man har, sier Sjåstad.

Styreleder Stig Olsen sier til nettsteder Medier24.com at Nilsen er avskjediget fordi han har opptrådd illojalt overfor arbeidsgiver.

– Det er styreleder som står bak avskjedigelsen. Styret er hele veien holdt løpende orientert, sier Olsen.

På spørsmål om Barentssekretariatets styre nå forventer et rettslig etterspill, svarer Olsen:

– Det har jo Thomas Nilsen anledning til å gjøre, så får vi eventuelt ta det når det kommer. Vi har brukt juridiske rådgivere, og de har ment at avskjedigelsen var godt begrunnet, sier Olsen til Medier24.com.