Siste sjekk av Repparfjorden før gruveavfallet kommer

Havforskningsinstituttet har nylig sjekket livet i Repparfjorden, en siste gang før gruveavfallet kommer. – Vi må vite tilstanden på fjorden nå for å se hvordan fjorden vil endre seg, sier forsker Jan Helge Fosså.

Egg av kongesnegle på bunnen av Repparfjorden

Bunnen av Repparfjorden har nylig blitt grundig sjekket slik at havforskere skal kunne se hvordan fjorden endres nå gruvedriften kommer i gang.

Foto: Jan Helge Fosså / Havforskningsinstituttet

Bakgrunnen for forskningstoktet som nylig er avsluttet er planene om utvinning av kobber i fjellene ved Repparfjorden.

– I tillegg til Repparfjorden gjorde vi også målinger i Revsbotn for å ha noe å sammenligne med også etter at Repparfjorden blir utsatt for gruveavfall, sier forsker Jan Helge Fosså som var ansvarlig for undersøkelsene i Repparfjord.

Toktet er også omtalt på Havforskningsinstituttets egne nettsider.

Ikke godt nok undersøkt

Forskeren sier det er gjort en del undersøkelser i fjorden tidligere.

– Men vi mener det fortsatt er for liten kunnskap om hvordan slikt gruveavfall påvirker en fjord. Spesielt gjelder dette langtidsvirkningene, forklarer han.

Fosså legger til at det de spesielt undersøker nå er hvordan fjorden blir brukt til gyting av torsk, og hvordan bunndyrsamfunnene ser ut.

Dobbeltsjekker med annen fjord

– Så blir den kunnskapen vi nå samler sammenlignet med hvordan det ser ut etter at avfall dumpes i fjorden. Samtidig gjør vi parallelle undersøkelser i Revsbotn for å kunne sammenligne med en uberørt fjord. For det vil alltid være naturlige svingninger også, sier han.

– Vi vil unngå å konkludere med at noe skyldes gruveavfall når det kan være en naturlig forklaring på endringer, sier han.

G.O. Sars

Forskningstoktet i Repparfjorden ble gjennomført med forskningsskipet G.O. Sars.

Foto: HOLM, MORTEN / SCANPIX

Undersøkelsene er gjort ved hjelp av fjernstyrte miniubåter med kamera og bunnkurser ved hjelp av grabb og en liten bunntrål.

Havforskeren forteller at de begynte undersøkelsene i Repparfjord for et par år siden ved å undersøke torskegyting, et prosjekt som har fortsatt også i år.

– Vi ønsker å få mer kunnskap om hvor viktig denne fjorden er for torsken, sier Fosså.

Han legger til at de også har samarbeidet med geologer fra Universitetet i Tromsø som undersøker kobberinnhold i bunnsedimenter, for å se eventuelle endringer i bunnen også etter at fjorden blir påvirka av gruveavfall, sier han.

ROV i Repparfjorden

Video og bilder av livet i Repparfjorden ble blant annet samlet inn ved hjelp av miniubåt.

Foto: Jan Helge Fosså / Havforskningsinstituttet