Siste om to mistenkelige dødsfall:

Se Nordnytt 18:50