– Skal du jakte rype, er det nesten så du også burde jakte rev

Før var det status å være bygdas beste revejeger. Nå er det få som gidder å jakte rødreven. Det ønsker jeger Siri Myhra å endre på. En voksende bestand rødrev truer nemlig både rødlistede fugler og fjellreven.

Siri Myhra

Siri Myhra mener at flere bør få øynene opp for revejakt. Her med noen av revene hun har skutt.

Foto: Privat

Det er blitt registrert en voksende revestamme flere steder, og i Finnmark er det mange som frykter at rødreven er en trussel mot både rypebestanden og andre utrydningstruede arter.

Selv om det i 2017–2018 ble skutt 21.300 rødrev i Norge, sier både jegere og forskere at det bør skytes enda flere.

Rev og rype

– Skal du jakte rype er det nesten så du også burde jakte rev, bare for å få opp rypebestanden. Nå har rypebestanden vært dårlig over flere år i Finnmark, sier Siri Myhra.

Myhra er en profilert jeger i Finnmark. Hun skjøt blant annet skabbreven som angrep en baby i Alta 1. nyttårsdag.

Hun tror en stor revebestand kan føre til at nettopp slike skabbrever lusker rundt, og trekker til bebyggelse.

Siri Myhra

Siri Myhra har skutt flere rev, og det er en jakt som kan gjøres på flere måter. Blant annet kan man drive med åte- og lokkejakt. I tillegg til at man kan bruke hund.

Foto: Privat

Statusen på revejakt er lav

Viltkonsulent hos Norges Jeger og Fiskerforbund, Webjørn Svendsen sier at statusen på revejakt har endret seg, og det er en medførende årsak til at få jakter den.

På 80-tallet ble revebestanden sterkt redusert på grunn av skabb. Da den tok seg opp igjen, var reven ansett som et skadedyr og ikke som et trofé, og dermed var ikke folk like gira på denne jaktformen.

– Før var det status å være bygdas beste revejeger. Nå er det antall ryper man skyter som gir status. Men det er enda mer krevende å være en god revejeger, sier Svendsen.

Rødrev avslørt på viltkamera

Rødreven har i dag færre predatorer, ettersom det er færre store rovdyr og få jegere jakter på rev. Dermed truer en voksende revestamme både rypa og andre fuglearter som er under press.

Foto: Høgskolen i Hedmark

– Kick å lure reven

Siri Myhra

– Reven står sjelden stille, så det er veldig utfordrende å drive jakt på den, sier Siri Myhra.

Foto: Privat

Myhra driver flere former for jakt, men sier revejakta er det hun liker best.

– Når man ser reven, så kommer spenninga med en gang. Det er noe med at de er så lure, og at det ikke er bare-bare å få tak i dem. Det gir mestringsfølelse å felle den, sier Myhra.

Hun tror mange ikke gidder å jakte rev nettopp fordi det er vanskelig og tidkrevende.

– Det er kanskje lett å bli lei. Men, når man først får teken på det, så er det kjempegøy!

Hjelp til utrydningstruede arter

Professor Rolf Anker Ims ved UiT Norges arktiske universitet har forsket på den utrydningstrua fjellreven i Varanger siden 2005. Der har det siden da blitt skutt 3.000 rødrev.

– På 70-tallet var det mer vanlig å se fjellrev i Varanger. Nå er det rødreven som er den mest vanlige reven man ser på fjellet.

Forskerne kan ikke konkludere med at uttaket av rødrev er det som har reddet de utrydningstruede artene, men de mener likevel at det har bidratt til at bestandene lever i dag.

Rolf Ims

Professor Rolf Anker Ims mener uttak av rødrev kan sikre bedre vilkår for andre utrydningstruede arter som fjellrev og dverggås.

Foto: NRK

Håper flere vil bli revejegere

På Varangerhalvøya har forsker Rolf A. Ims registrert at skuddpremie har fått flere til å jakte rev.

Siri Myhra skulle også gjerne sett at flere steder hadde skuddpremie på rev.

– Hvis kommunen hadde kommet med en skuddpremie, så tenker jeg det hadde satt fart på saken. Da tror jeg flere hadde giddet å ha tatt seg bryet. For det er en tålmodighetsprøve å jakte rev, sier Myhra.

Norges Jeger- og Fiskerforening (NJFF) ønsker ikke at skuddpremier skal være det som trigger flere til å jakte rev. De mener i stedet at selve jakten bør være motivasjon nok for jegerne.

– I stedet for å bruke penger på skuddpremie bør man bruke det på skolering, kursing og tilrettelegging for revejakt, sier Svendsen.

Rødrev

På grunn av et varmere klima ser man at rødreven er på vei nordover. Den har også større tilgang på mat gjennom hele året.

Foto: Knut-Sverre Horn

Nyheter fra Troms og Finnmark

Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med programleder Hege Iren Hanssen