Hopp til innhold

Får 21 millioner kroner etter bilulykke: – Egentlig ikke en så stor sum

Etter en trafikkulykke i 2013 har Sigurd Solberg behov for hjelp resten av livet. Nå får han den største erstatningssummen som er utbetalt i Norge etter en trafikkulykke.

Sigurd Solberg

VIKTIG FOR SIGURD: At Sigurd Solberg nå får 21 millioner kroner, betyr svært mye for livet han skal leve fremover.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Jeg ville se vennene og familien min igjen. Det var det som motiverte meg, sier Sigurd Solberg (21).

Mamma Anne-Sofie Furberg har en perm med bilder fra desemberdagene i 2013. Etter en alvorlig trafikkulykke på Tverrforbindelsen i Tromsø havnet sønnen Sigurd på sykehus.

– Vi skjønte alvoret med en gang ut fra rapportene om hvordan bildene på sykehuset så ut og beskrivelsen av det kraftige sammenstøtet, forteller Furberg.

Bilen Sigurd og bestefar satt i hadde blitt truffet av en tankbil med henger.

– Første uka var det usikkert om han ville overleve i det hele tatt, sier mamma.

KRAFTIG KOLLISJON: Bilen Sigurd og bestefaren satt i fikk hard medfart i sammenstøtet med tankbilen, den 17. desember 2013.

Helt nytt liv

Den da 14 år gamle gutten kom fra ulykken med en alvorlig hodeskade.

– I den akutte fasen så vi at vi måtte legge alle kortene våre på nytt, sier pappa Tore Solberg.

– Vi måtte gjøre endringer på hvordan familien vår fungerte, vi måtte gjøre endringer på husene våre og bygge om, vi måtte gjøre store endringer over alt.

Permen med bilder av Sigurd

PERM MED BILDER: Bildene av Sigurd Solberg i dagene etter trafikkulykken viser hvor alvorlig den var.

Foto: Torbjørn Krane / NRK

Foreldrene beskriver Sigurd som en sosial gutt. For tiden prøver han å fullføre et yrkesfaglig studieprogram på Breivang videregående skole i Tromsø. Han liker å være sammen med familien og venner, og han liker å reise.

– Det er det sosiale som betyr mest for meg i livet. Da får jeg øvd på å prate og ha det artig med de andre. Det synes jeg er fint, sier Sigurd Solberg til NRK.

Men for å kunne gjøre alt dette trenger han både utstyr og assistanse. Og kampen for å få penger til å leve et liv som ligner livene til andre unge menn på Sigurds alder, har familien kjempet hardt.

Trives på skolen

TRIVES PÅ SKOLEN: Sigurd Solberg har planer om å fullføre en videregående utdanning. Her i prat med lærer Silje Mari Hætta Mathiassen på Breivang videregående skole.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Altfor lite penger

I september i fjor fikk de en utbetaling på 14 millioner kroner fra forsikringsselskapet If. Det synes familien var for lite.

– Vi kjenner Sigurd og hans situasjon veldig godt. Vi vet hvilke utgifter han har hatt etter skaden og synes det var urimelig å godta et tilbud satt opp av forsikringsselskapet, uten dialog med oss som satt med fasiten for hva det egentlig innebærer, sier Anne-Sofie Furberg.

If Forsikring understreker at selv om det ble rettssak, så har selskapet hatt løpende kontakt med familien helt siden ulykken i 2013.

Familiens advokat Christian Lundin hevder at det ikke er uvanlig at forsikringsselskapene tilbyr og utbetaler en for lav erstatningssum i slike saker.

– I de siste 170 slike saker vi har hatt for retten, får samtlige i snitt en dobling av utbetalingen sammenlignet med det opprinnelige tilbudet, sier Lundin.

– Forsikringsselskapene ønsker å holde betalingene nede. De holder ikke følge med det om er rettsutviklingen og gjeldende rett. De tilbyr og utbetaler altfor lave beløp i forhold til det domstolene kommer frem til dersom saken handler i retten.

Christian Lundin

KOSTER MYE: – Bakgrunnen for det høye beløpet er at det koster så mye ekstra når Sigurd skal reise på turer og få opplevelser vi andre ser på som en selvfølge. Da må han ha med assistenter, det koster ekstra i transportutgifter og lignende, sier advokat Christian Lundin.

Kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i If er ikke enig med advokat Lundin om at forsikringsselskapene aktivt prøver å holde utbetalingene så lave som mulige.

Galtung forklarer tilbudet om en utbetaling på 14 millioner kroner slik:

– Bakgrunnen for summen vi ga ut først var vurdert på en skjønnsmessig vurdering ut fra den rettspraksisen vi i dag har i Norge, sier han.

IF ønsker en standardisert løsning for utregning av erstatningssummer.

– Vi tror det er til gangs for samfunnet. Da slipper man kanskje noen av disse opprivende erstatningssakene vi kan lese om i media, sier Galtung.

Assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforeningen mener den rettspraksisen ikke er til å stole på.

– Vi skal være klar over at erstatningene som oftest er justert etter gamle regler, som vi vet ga en betydelig underkompensasjon, sier han.

I tillegg mener Oretorp at mange ofte unnlater å legge inn prisjusteringer i slike tilbud.

Men familien til Sigurd Solberg hadde et ess i ermet som viste seg å være verdt millioner.

Lars Galtung

VIL HA NY STANDARD: Lars Galtung i IF.

Tok vare på kvitteringer

Fra dag én etter ulykken har familien til 21-åringen tatt vare på alt av kvitteringer og annen dokumentasjon for utgiftene de har hatt for å kunne gi Sigurd en hjelpen han har behov for.

Da saken skulle opp i Nord-Troms tingrett kunne de dermed vise hva det koster å ha en sønn med de skadene Sigurd har.

– Det er stadig nye ting å følge opp som han trenger. Det er økt slitasje på ting og økt tilrettelegging. Det går også enormt mye tid på å søke det offentlige for å utnytte ordningene der, sier mamma Anne-Sofie Furberg.

Familiens krav var at erstatningssummen på 14 millioner kroner skulle økes til 25,7 millioner.

AKTIV: Sigurd Solberg er en aktiv ung mann. Han jobber hardt og har blant annet en tredemølle han kan gå på hjemme.

– Summene er ikke tatt ut av løse lufta. Det er dokumenterte utgifter basert på hva det koster for Sigurd å kunne delta i samfunnet og i det sosiale livet, sier pappa Tore Kristian Solberg.

– Dette er penger som skal hjelpe Sigurd resten av livet, så det er egentlig ikke en så stor sum.

Nord-Troms tingrett justerte summen litt ned, og dømte If til å betale familien 21 millioner kroner. Det største beløpet som er utbetalt i Norge etter en trafikkulykke.

If skadeforsikring har bestemt seg for ikke å ta saken videre.

– Selv om vi ikke er enige i alle dommens premisser, vil vi nå utbetale den summen til Sigurd og familien. Vi vet at det har vært og fortsatt er en stor belastning for dem, og vi ønsker at de skal kunne leve et så tilnærmet normalt liv som mulig i den situasjonen de er i, sier Lars Galtung i If.

Håper de kan hjelpe andre

Familiens advokat, Christian Lundin, mener dokumentasjonen de kunne vise retten har hatt enorm betydning for utfallet av rettssaken.

Men det er ikke alle som har kapasitet til å gjøre den jobben familien til Sigurd Solberg gjorde, mener både han og Per Oretorp i Personskadeforbundet.

– Mange tenker ikke erstatning først når slike ting skjer. De tenker heller på hvordan de skal overleve i den krisen de er i. Det som da skjer noen ganger er at det er vanskelig å huske alle utgifter du har hatt, og du får et dårligere grunnlag for å beskrive tap, sier Oretorp.

I dag lever Sigurd Solberg et godt liv i dag, ut fra forutsetningene han har.

Per Oretorp i Personskadeforbundet

EN STØRRE UTFORDRING: Per Oretorp i Personskadeforbundet mener Sigurds sak viser at de offentlige ytelsene i liten grad strekker til å for å hjelpe de skadde etter slike ulykker, og at folk er avhengige av hjelp andre steder for å kunne leve med et fullverdig og selvstendig liv etter slike hendelser.

Foto: Personskadeforbundet LTN

– Sigurd har det bra, sett ut fra hvor mørkt det så ut for syv år siden. Han har et innholdsrikt liv. Han går på skole, deltar på fritidsaktiviteter og har kontakt med mange mennesker i hverdagen, og det setter han pris på, sier Anne-Sofie Furberg.

Uten de ekstra millionene, tror de Sigurds fremtid ville sett mørkere ut.

Sigurd spiller Uno

SPILLER UNO: Sigurd Solberg og assistenten hans Mariell Hansen i et solid slag med Uno.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Med et mindre beløp ville han blitt mer låst. Det ville vært mer usikkerhet rundt hvor vidt han kan planlegge hva han skal gjøre. Så oppgjøret gir han en mer forutsigbar fremtid, sier mamma.

Nå håper de saken deres kan få betydning for andre som er, eller skulle havne, i samme situasjon som dem.

Sigurd, mamma og pappa

GLADE: Sigurd Solberg sammen med mamma Anne-Sofie Furberg og pappa Tore Solberg. De er godt fornøyde med at If ikke anker dommen.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Vi har et håp om at forsikringsselskapene vil tilby høyere erstatning i liknende saker i fremtiden. Slik at folk kanskje kan slippe disse rundene med usikkerhet, sakkyndige og advokater, sier Anne-Sofie Furberg.

– I tillegg er jo budskapet at man må forsøke å dokumenter utgiftene fra start. Mange trenger kanskje hjelp til det, men den hjelpen må de få, sier pappa Tore Solberg.

Han trenger hjelp for resten av livet. Nå får Sigurd Solberg den største erstatningssummen som er utbetalt i Norge etter en trafikkulykke.

Han trenger hjelp for resten av livet. Nå får Sigurd Solberg den største erstatningssummen som er utbetalt i Norge etter en trafikkulykke.