Hopp til innhold

– Avtalen skal sørge for mindre ødeleggelser slik at erstatningsbehovet går ned

Norge og Finland har i dag signert en ny reindriftsavtale. Grenseavtalen gjelder oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein vandrer over grensene.


Her signeres grenseavtalen for rein

Her signerer ministrene, Sylvi Listhaug og Petteri Orpo, den norsk-finske grenseavtalen for rein.

Foto: Robin Mortensen / NRK

– Avtalen skal få ned trafikken av rein til Finland. Vi har fått på plass klarere erstatningsordninger, og en lettere oppfølging av dette, sier landbruksminister Sylvi Listhaug, som i dag er i Karasjok.

Den 25. september kom de regjeringsoppnevnte forhandlingsutvalgene fra Norge og Finland fram til en omforent ny konvensjon om bygging og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre riktes område

– Avtalen skal sørge for mindre ødeleggelser slik at erstatningsbehovet går ned, sier Listhaug.

Petteri Orpo som er Finlands land- og skogbruksminister mener grenseavtalen fører til klarere og tydeligere regler, slik at rein ikke går over grensen. Da blir det mindre behov for erstatninger.

- Dersom det skulle oppstå brudd har vi klare erstatningsregler. Det er bedre for grunneiere og reineiere, sier Orpo.

Singerte reinavtale med Finland

Pressekonferansen ble holdt i en lavvo i Karasjok.

Foto: Robin Mortensen / NRK

Punkter i avtalen

  • Nye gjerder fra Angeli til Levajok: Sentralt i forhandlingene har vært spørsmålet om bygging av nye gjerder, samt endringer av dagens erstatningsbestemmelser. Forhandlingsløsningen innebærer at det skal oppføres gjerder fra Angeli til Levajok. Dette innebærer at foruten strekningen mellom Levajok og Riksrøys 343 blir hele grensen mellom Norge og Finland stengt med reingjerde. Bygging av gjerde mellom Angeli og Levajok vil bidra til en mer helhetlig løsning for å hindre at rein kommer over grensen mellom Norge og Finland. Videre er det etablert mer funksjonelle erstatningsordninger når rein krysser grensen og gjør skade, enn det som fremgår av gjeldende konvensjon.
  • Stengt for grenseoverskridende reinbeite: Siden 1852 har grensen mellom Norge og Finland vært stengt for grenseoverskridende reinbeite. Grensen danner få naturlige hindringer for rein. Uten effektive sperringer vil rein fra de to landene krysse grensen med de ulemper det medfører. Gjeldende konvensjon er fra 1981. I henhold til denne konvensjonen er det oppført gjerder sammenhengende langs riksgrensen, unntatt strekningen mellom Angeli og Riksrøys 343. Konvensjonen av 1981 er gjort til norsk lov.
  • Norsk rein har trukket over på finsk side: Under gjeldende konvensjon sin funksjonstid har det vært problemer med rein som har trukket over grensen. Mange av de problemene som man har knyttet til rein som trekker over grensen, viser at dagens konvensjon ikke fungerer tilfredsstillende. De siste årene har problemene i hovedsak vært at norsk rein har trukket over på finsk side. Dette har medført betydelige erstatningsutbetalinger over Landbruks- og matdepartementets budsjettkapittel.

(kilde:Regjering.no )

Hele avtalen kan du lese her.
Nyheter fra Troms og Finnmark