Sier seg ikke skyldig etter gigantskred

Odd Steinar Høyvik sa seg ikke straffskyldig da rettssaken mot han startet i Nord-Troms tingrett i dag.

Jordskred i Lyngen, Troms

I dag startet den første rettssaken etter jord- og leirskredet i Lyngen i 2010.

Foto: Andrea Taurisano / NVE / Scanpix

Den 43 år gamle mannen fra Lyngen står tiltalt for å ha brutt Plan- og bygningsloven.

Sommeren 2010 foretok han utfylling av et strandområde han skulle kjøpe av Lyngen kommune.

Det resulterte i et stort kvikkleireskred som tok med seg tre hus. Og var 30 meter bredt, og tok med seg 150 meter av fylkesvei 868 på Lyngseidet.

I tillegg ble flere andre bygninger skadet. En av bygningene må rives og flere andre må stabiliseres.

Aktor sa i sitt innledningsforedrag i rettet at det ikke var gitt tillatelse av Lyngen kommune til å starte arbeidet med å fylle ut området.

Den tiltalte 43-åringen hevder på sin side at det var gitt muntlig tillatelse til å starte arbeidet.

Rettssak skred

Forsvarer Hjallis Bakke og entreprenør Odd Steinar Høyvik.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

– Kan ikke hevde at det er hans skyld

Det er advokat Hjallis Bakke som forsvarer den tiltalte Odd Steinar Høyvik i retten.

I sitt innledningsforedrag sa bakke at før skredet gikk var det utført flere arbeider i skredområdet. Blandet annet hevdet Bakke at det var deponert store mengder masse i forbindelse med bygging av Solhov bo- og aktivitetssenter like overfor rasstedet.

– Alt dette viser at man ikke kan hevde at det var utfyllingsarbeidet til min klient som alene førte til at leirskredet gikk, sa advokat Bakke.

Forsikringsselskapet Tryg forsikring har stevnet kommunen, entreprenør Odd Steinar Høyvik og KPL Skadeforsikring for retten. Sparebanken Skadeforsikring vil også kreve erstatning etter skredet.

Men først ut er påtalemyndighetens sak mot entreprenøren Høyvik, som startet i Nord-Troms tingrett på tirsdag.

– Du skal bare begynne å fylle, Odd Steinar

– Tillatelsen til å starte å fylle ut i strandområdet fikk jeg muntlig i møte med ordfører Hans Karlsen.

Det sa den tiltalte Odd Steinar Høyvik i sin forklaring i Nord-Troms tingrett.

– Daværende ordfører i Lyngen, Hans Karlsen (Frp) sa til meg at kommunen var glad for at de kunne tilby meg ei tomt som kunne dekket behovet mitt. Da jeg spurte om jeg trengte noen papirer for å starte, sa ordføreren at «Du kan bare begynne å fylle, Odd Steinar.»

– Visste du ikke at du kanskje trengte en formell skriftlig tillatelse for å starte arbeidet, ville rettens administrator tingrettsdommer, Sverre Martens vite.

– Nei, det visste jeg ikke, sa Høyvik.

– Jeg kjente en rar vibrasjon i bakken

– Det var ingen hemmelighet at jeg kjørte stein ut i sjøen på Lyngseidet, sa Odd Steinar Høyvik i sin forklaring i retten.

– Jeg kjørte steinlass på steinlass, til sammen tusen kubikkmeter rett fordi kommunehuset. Alle, også driftslederen i Lyngen kommune visste det. Han hadde til og med vært nede og sett fyllinga uten at han eller noen andre prøvde å stoppe arbeidet, sa Høyvik.

På dagen da skredet gikk, var den tiltalte selv nede på fyllinga.

– Jeg kjente en rar vibrasjon, og ga beskjed om at lastebilen måtte flyttes bort fra fyllinga med det samme. Da så jeg at det begynte å danne seg sprekker i bakken. Jeg prøvde å løpe bort fra området, men det gikk ikke.

– Jeg ble våt til knærne og la kursen mot ei flytebrygge. Da jeg snudde meg så jeg at både min fylling og en annen fylling i området var borte, fortalte den tiltalte.

Like etterpå så Høyvik at selve raset gikk.