Hopp til innhold

Sier nei til sammenslåing av fylkeskommuner

Finnmark og Nordland sier nei til Jan Tore Sanners ønske om sammenslåing av fylkeskommuner, mens Troms sier ja.

Fylkeskommunesammenslåing

Torsdag kom kommunalminister Jan Tore Sanner ut av ferievarmen og ønsket bedre samarbeid mellom fylkeskommunene - med sammenslåing som et felles mål.

Bente Haug

Fungerende fylkesordfører i Finnmark, Bente Haug, mener det er behov for å ha en egen administrasjon som skal løse oppgaver i et så stort fylke som Finnmark.

Foto: Robin Mortensen/NRK

– Nå har Finnmark fylkeskommune og fylkestinget besluttet at vi ønsker at Finnmark fylke skal bestå som eget fylke, at man i utgangspunktet ikke ønsker noen sammenslåing med noen andre fylker.

Fungerende fylkesordfører Bente Haug frykter Finnmark vil komme til kort mot det mye mer folkerike Troms.

Fylkesråd i Nordland, Tomas Norvoll ønsker heller ikke en sammenslåing.

– Jeg tror ikke det er veldig aktuelt å slå sammen Nordland med andre fylker.

Mens fylkespolitikerne i Finnmark og Nordland er lunkne til å slå sammen fylkeskommunene i nord, venter Troms på noen å leke med.

– Vi er åpen for det, men vi må ha noe å slå oss i lag med, sier fylkesordfører i Troms, Knut Werner Hansen.

Landsdelen taper politisk

Det er lite som tyder på at regjeringens drøm om store sammenslåinger vil gjelde fylkeskommunene i nord, til tross for frieriene fra Troms.

Knut Werner Hansen

Fylkesordfører i Troms, Knut Werner Hansen er åpen for sammenslåing, men sier de først må ha noen å slå seg sammen med.

Foto: Marita Andersen / NRK

Fylkesordfører i Troms mener landsdelen taper på at fylkeskommunene jobber hver for seg.

– Nord-Norge vil stå betydelig sterkere politisk i landet. Vi er stor i areal her nord, men har få innbyggere. Samlet sett, hvis vi kunne få et politisk Nord-Norge som stod i lag, så ville vi stå så mye sterkere i kampen om ressurser.

Knut Werner Hansen vil ha slutt på at vi hele tiden må kjempe her nord for å få det vi trenger for å overleve.

– Vi står sammen

Og her er Bente Haug helt enig med fylkesordføreren i Troms.

– Vi står sammen, derfor har vi også etablert nordnorsk råd. Det betyr ikke dermed at man må samarbeide med en så stor del av Norge, som Troms og Finnmark, og eventuelt også Nordland ville blitt i en region.

Thomas Norvoll.

Nordland fylkeskommune og fylkesråd Tomas Norvoll er tydelig på at de klarer seg alene.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Det bor bare 75 tusen innbyggere i Finnmark, spredt over et veldig stort areal, og Haug mener at det er behov for å ha en egen administrasjon som skal løse oppgaver i et så stort fylke.

– Hvis vi da skal sammenslåes med Troms og Nordland i tillegg så blir vi sittende veldig langt unna der styringa vil måtte bli, for det tviler jeg på vil bli i Finnmark.

Nordland fylkeskommune og Tomas Norvoll er tydelig på at de klarer seg alene.