Sier ja til reklame

Fylkesrådet i Troms ønsker at det skal bli reklamefinansierte bymøbler og leskur på fylkesveier i Tromsø og Harstad. Fylkeskommunen skal ikke ha utgifter på en slik ordning. Fylkesrådet slutter seg til forslaget fra Tromsø kommune om at det ikke åpnes for reklame som er støtende eller diskriminerende mot grupper eller enkeltindivider, eller reklame som formidler et urealistisk bilde av modellens utseende og bidrar til økt kroppspress.