Setter ut fjellrevvalper for å redde bestanden

Fjellrevbestanden på Varangerhalvøya i Finnmark er så truet at Miljødirektoratet vil sette ut fjellrevvalper i området. Dette er gjort i flere fjellområder i landet, med godt resultat.

Fjellrev

Fjellreven er kritisk truet i hele Norge. Nå settes det ut valper på Varangerhalvøya for å få opp bestanden.

Foto: Arild Landa

– Fjellreven er en høyfjellsart og Varangerhalvøya ligger i arktisk sone på norsk fastland. Her finner man åpne hvite vidder som man kan sammenlikne med Svalbard. I dette tøffe miljøet hører fjellreven til, sier forvalter av Varangerhalvøya Nasjonalpark, Geir Østereng.

Dette området hadde også Norges mest solide bestand av fjellrev. Men i
perioden 2015 og 2016 ble det bare funnet DNA-spor fra mellom 3 og 5 individer.

Flere årsaker til nedgang i bestanden

Forvalter av Varangerhalvøya Nasjonalpark Geir Østereng

Forvalter av Varangerhalvøya Nasjonalpark Geir Østereng, håper området kan få tilbake en god bestand av fjellrev.

Foto: Sidsel Vik

– En årsak til at fjellrevbestanden har gått kraftig ned er at det er lite med smågnagere. Spesielt lemmen er en viktig matkilde for fjellreven, sier Geir Østereng.

Nasjonalparkforvalteren legger også skylda på den mye større slektningen rødreven, og i Varangerområdet har det i flere år vært jakt på den for å få ned bestanden.

Men dette har ikke gitt de resultatene man ønsket. Nå vil Miljødirektoratet sette ut valper i området, noe som har gitt positive resultater i fjellområder i Sør-Norge, der fjellreven også er truet.

Flere fjellområder med økt fjellrevbestand

Ansvarlig for prosjektet er Arild Landa ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Landa driver en avlsstasjon av fjellrev på Dovre, og til nå er om lag 373 valper født i avlsstasjonen. Reveungene settes tilbake i ulike fjellområder. I dag er det Dovre som har den største bestanden av fjellrev i Norge. Det er også satt ut valper i Junkeren i Rana, på Finse og Hardangervidda. Nå venter Varangerhalvøya i Finnmark.

arbeid med utsetting av foringsautomater i Varangerhalvøya Nasjonalpark

Arbeidet med å sette ut foringsstasjoner til fjellreven ble gjort i vinter. I løpet av 2018 settes valpene ut på Varangerhalvøya.

Foto: Arild Landa


– I vinter startet vi med å bygge ut et nettverk med foringsstasjoner der revene som blir satt ut kan finne mat. Rever som allerede finnes i området vil også kunne bruke disse foringsstasjonene. De har en utforming som gjør at maten ikke er tilgjengelig for større dyr som jerv og rødrev, sier Arild Landa.

Forskeren forteller at de også har satt ut kunstige hi der dyrene kan være trygge når de settes ut i området.

Fagmiljø ved Universitetet i Tromsø og Statens Naturoppsyn i Vadsø og Tana, er også en del av prosjektet, og i løpet av 2018 settes valpene ut på Varangerhalvøya.

Vil sette ut valper i flere år fremover

Arild Landa forteller at antall valper som skal settes ut på Varangerhalvøya avhenger av hvor mange valper som fødes i avlsstasjonen.

FJELLREV

Arild Landa er ansvarlig for avlsprogrammet på fjellrev.

Foto: Herskedal, Kjell / NTB scanpix

– Andre steder har vi satt ut alt fra 18 til 70 dyr. Planen er at brorparten av de dyra vi avler på avlsstasjonen vil bli satt ut i Finnmark i løpet av om lag åtte år.


Landa er optimist når det gjelder å få opp en livskraftig fjellrevbestand på Varangerhalvøya.

– Det finnes allerede en liten fjellrevbestand på Varangerhalvøya og kontrollen på konkurrenten rødreven er bra, så jeg har en god følelse for prosjektet, sier Arild Landa.