Ser lyst ut for strømmen

Store deler av Statnetts milliardinvesteringer kan komme til Finnmark.

Strømmast

Strømmast.

Foto: Scanpix / Scanpix

I årene fremover kommer trolig Statnett til å legge igjen store penger i Finnmark.

Årsaken er store aktiviteter i næringslivet i nord, sier kommunikasjonsdirektør i Statnett, Tor Inge Akselsen.

Tor Inge Akselsen, kommunikasjonsdirektør i Statnett

Tor Inge Akselsen, kommunikasjonsdirektør i Statnett.

Foto: Statnett

– Utgangspunktet er at en god del av de aktivitetene i næringsliv og i energisektoren som vil kunne utløse de store investeringene vi her snakker om, de er knyttet til Finnmark. Det dreier seg om olje- og gassvirksomhet, oppstart på Sydvaranger og store planer om ny fornybar energiproduksjon primært i form av vindkraft. Dette må det et vesentlig sterkere nett til for å kunne betjene.

Flere prosjekter

Statnett skal etter all sannsynlighet investere flere milliarder kroner i utbygging av sentralnettet i nord de kommende årene. Representanter derfra skal om to uker besøke Finnmark, blant annet for å ha møter med selskaper i fylket om investeringene.

Et prosjekt som innebærer ny kraftledning fra Balsfjord til Hammerfest er allerede igangsatt. I tillegg skal ny ledning fra Varangerbotn til russergrensa bygges av Statnett. Også kraftledning fra Skaidi og østover er i planleggingsfasen. Men Akselsen sier de også ser fremover.

– Vi har også planer noe lenger inn i framtida, med forsterkninger sørover mot Finland fra Varangerbotn. Så her er det svært mye som kan bli aktuelt i årene som kommer, og mye av det er knyttet til Finnmark og aktivitetene der.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med Hege Iren Hanssen